Đặt mua Bảo Khí Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Quay lại

Danh sách nhà thuốc bán Bảo Khí Khang ở Huyện Gia Lâm

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Đỗ Minh Số 226, Phố Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 02438781436
2 NT Minh Quang Số 136, phố Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 0985129965
3 QT Đình Cường ., Chợ Yên Thường, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 0988566340
4 QT Lan Tranh - QT 113 Số 17 ngõ 333, phố Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 0912793797
5 NT Đức Thắng Số 12, Dốc Lã, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 0979456375
6 QT Mai Thủy , Thôn Trung Dương, Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 0917644969
7 QT Tâm Đức Tầng 1, Tháp D3, KĐT Ecopark, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 0978606227
8 NT Phúc Nhân Đường số 434, phố Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 0903251768
9 NT Thiện Tâm Chợ Sủi, , Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội 0387686712
10 QT Kim Sơn ., Phố Keo, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 0908341869
11 QT Chợ Sủi Chợ Sủi, đường Ỷ Lan, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 02438276709
12 NT 24H Xóm 4, , Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 0929312485
13 QT Hồng Nhiên Số 42, phố Phan Đăng Lưu, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 0915867214
14 NT Thuỳ Linh Số 152, Chợ Bún, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 0964610969
15 QT Quyền Loan Xóm 1, thôn Công Đình, Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội 0948049259
16 QT Dương Xá Chợ Dương Đá, , Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 0982527262
17 QT 24/7 Xóm Từa, Thôn Phù Dực 2, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 0988594201
18 NT Nguyên Đức Số 233, Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 0909392386
19 NT Hải Phương Xóm 8, ., Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 0988527933
20 NT Việt Anh Xóm 7, , Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 0352235883
21 NT Cương Giang Chân cầu vượt Phú Thị, ., Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 0962490123
22 NT Đức Anh Xóm 2, , Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 0396907602
23 QT Hải Phương Lô 30X8, KĐT Đặng Xá, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 0988527933
24 NT Thu Hiền Chợ Dương Đá, , Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 0984522012
25 QT Hà Linh Xóm Đình, Thôn Trùng Quán, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 0982030583
26 QT Yên Mỹ Chợ Đình, Thôn Yên Mỹ, Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội 0972586101
27 QT Lâm Phương Xóm 5, thôn Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 0358740616
28 QT Thu Thủy ., Chợ Thôn Dương Đá, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 0365743293
29 NT Minh Tâm 28 Kiot 18, Chợ Vàng, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 0989942564
30 NT Ngọc Châm ., Thôn Chương Dương, Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 0989327865
31 NT Vũ Hạnh Số 24, Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 0919905122
32 QT Thủy Hồng Xóm 5, , Kim Lan, Gia Lâm, Hà Nội 0392247089
33 NT Hương Xóm 2, Ninh Hiệp, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 0986333646
34 QT Dung Hà Số 20 Ngõ 367, phố Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 0969737928
35 QT Hà Thủy Xóm Tự, Thôn Phù Đổng 1, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 0982514862
36 QT Minh Tuân Xóm 8, , Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 0969647566
37 QT Mặt Trời Số 39, Đường Nguyễn Huy Nhuận, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 0988510285
38 QT Nam Phong Xóm 4, Thôn Công Đình, Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội 0338034608
39 QT Gia Linh ., Thôn 2, Kim Lan, Gia Lâm, Hà Nội 0977384610
40 QT Phố Keo , Phố Keo, Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội 0387303500
41 QT Việt Đức ., Thôn 2 Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 0944250200
42 QT Tâm Dược Kios 3, Chợ Vàng, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 0395404616
43 NT Anh Nhung Chợ Sủi, thôn Phú Thụy, Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội 0968249903
44 QT Hải Phương Tầng 1 V2, KĐT Đặng Xá, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 0988527933
45 QT Lan Mơ Số 381, Phố Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 0842062468
46 QT Ngọc Diệp Đường Ỷ Lan, Thôn Phú Thụy, Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội 0938545755
47 QT Thủy Yên Kiot số 9, Thôn Trung Quan, Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội 0983395481
48 QT Hùng Phương Thôn 7, Xã Đông Dư, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội 0975380654
49 QT Hiền Phú ., Thôn 5, Trung Mầu, Gia Lâm, Hà Nội 0396633286
50 NT Quang Trung Số 71/448, phố Hà Huy Tập, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 0936460188
51 QT Hưng Thịnh ., thôn Công Đình, Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội 0988722010
52 QT Ánh Loan Số 329, Đường Ỷ Lan, An Đà, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 0397025973
53 NT Quỳnh Anh Số 70, Thôn Đào Xuyên, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 0989122646
54 QT Thu Huệ Xóm mới, Thôn Trung, Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội 0988978970
55 QT Hoàng Huyền ., Thôn Chử Xá, Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội 0363616745
56 QT Bích Liên ., Thôn Trung Dương, Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 0984999162
57 NT Tâm Việt Xóm 2, Thôn Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 0963621989
58 NT Đức Minh ., Chợ Bún, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 02438741178
59 QT Phương Hà CT5, KĐT Đặng Xá, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 0978505586
60 QT Việt Bảo Thôn Thuận Tốn, đường Đa Tốn, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 0369457997
61 QT Hải Phương Tầng 1 CT5, KĐT Đặng Xá, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 0988527933
62 NT Huy Thành Số 19, Ngõ 622, phố Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 0388470379
63 QT An Phát ., Thôn Phù Đổng 1, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 0945850109
64 QT Thủy Toản Số 70, Thôn Thượng, Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội 0904566126
65 QT Thanh Huyền Thuận quang, Thuận Quang, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 0395431867
66 QT Minh Châu Số 83, phố Kiên Thành, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 0932328489
67 NT Đức Viện Thôn Quang Trung, , Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội 0913305961
68 NT Hải Nam , Thôn Xuân Dục, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 0989998558
69 QT Hường Lượng Kiot 5, Chợ Công Đình, Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội 0987223294
70 QT Đức Thắng Xóm Gạo, Thôn Phù Dực 2, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 0984111698
71 NT Tâm Dược Chợ Sủi, , Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội 0912422166
72 NT Tuệ Minh ., Chợ Dương Đá, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 0978197780
73 QT Minh Ánh Kiot 6A, Chợ Kim Sơn, Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội 0339656369
74 QT Bình Thủy Số 111, Chợ Bún, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 0988595179
75 QT Khánh Thơm Chợ Dương Đá, , Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 0963846345

Điểm bán Bảo Khí Khang

  • Hà Nội
  • TP Hồ Chí Minh
  • Quảng Ninh
  • Bình Dương
  • Hải Phòng
  • Cần Thơ
  • Đà Nẵng
Tích điểm nhận quà