Đặt mua Bảo Khí Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Quay lại

Danh sách nhà thuốc bán Bảo Khí Khang ở Quận Ba Đình

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Liên Mai Số 625, Đường Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 0916541541
2 NT Mega 3 Láng Hạ Số 31, Đường Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 0344515047
3 Siêu thị thuốc Việt Số 31A, Đường Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 0982072290
4 NT Minh Tiến Số 390, Đường Đội Cấn, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 02438346670
5 NT Quốc Anh Số 162, Đường Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 02437713433
6 NT Long Số 12, Đường Đội Cấn, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 02438230191
7 NT Hiệp Oanh Số 102 TTX2 BTL Lăng, Ngõ 35, Phố Kim Mã Thượng, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 02437628701
8 NT Nhân Dân Số 42, Phố Cửa Bắc, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội 0855416666
9 NT Nghĩa Hưng Số 367, Đường Đội Cấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 02466848060
10 NT Global 56 Tiệp Tươi Số 15B, Phố Thành Công, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 0989868281
11 NT Nghĩa Hưng Số 145, phố Đội Cấn, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 02437227491
12 NT Tuyết Nam Số 1, Ngõ 9, Phố Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 0912789285
13 NT Gia Đức Số 114, Phố Phúc Xá, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội 0947165392
14 NT Hạnh Phúc Số 120H2, Khu TT Thành Công, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 0975890759
15 NT Thanh Lan Số 369, Đường Đội Cấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 02438326969
16 Phòng khám Đa khoa Vĩnh Phúc Số 595, Đường Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 0912100549
17 NT Thu Hằng Số 218B, Đường Đội Cấn, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 0989979646
18 NT Vân Từ Số 224, Đường Đội Cấn, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 02437623674
19 Công Ty CPTM Dựợc Phẩm Tây Hồ Số 12, Ngõ 33, Đường Đốc Ngữ, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 02438328075
20 NT Ngọc Trang Số 18/20, Đường Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 0961715699
21 NT Hải Linh Số 61, Phố Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội 02438294847
22 NT Gia Đình Số 6, Ngõ 6 Phố Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 0985152999
23 NT An Tâm Số 69, Đường Vạn Bảo, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 0915206996
24 NT Hải Hòa Số 1, Đường Vạn Bảo, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 02437710239
25 NT Minh Tâm Số 72, Đường Đội Cấn, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 02438233963
26 NT Hồng Vân Số 7, lô A Khu 7,2 ha, Phố Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 0985710435
27 NT Hoa Hiên Số 23, Đường Vạn Bảo, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 02466861260
28 NT Cuộc sống Số 38A, Đường Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội 0986317386
29 NT Thu Hà Số 7, Ngõ 124, Phố Phúc Xá, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội 0917006138
30 NT Huệ Hà Số 22, Phúc Xá, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội 0988846895
31 NT 24/7 Số 1, Phố Hàng Bún, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội 0983111112
32 NT Đức Thành Số 101E6, Khu tập thê Thành Công, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 0247720151
33 NT Hồng Hoa 2 Số 47, Phố Châu Long, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội 0987406301
34 NT Tuyết Nhung Số 11, Đường Ngọc Hà, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 0904781109
35 NT An Sinh Số 12 ngõ 6, phố Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 0989638333
36 NT Đức Long Số 107D1, Đường Trần Huy Liệu, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 0968227425
37 NT Tâm Khang Số 11, Phố Ngũ Xã, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội 0978779789
38 NT Xuân Hưng Số 19, Phố Tân Ấp, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội 0919876470
39 NT Vũ Loan Số 10 Ngõ 62, Phố Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 0982955991
40 NT Ngọc Trang 24H Số 68, Ngõ 173, Đường Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 0961715699
41 NT An Tâm Số 93, Phố Nguyễn Trường Tộ, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội 0915206996
42 NT An Thái Số A6A, Phố Thành Công, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 0379984625
43 NT Hiền Anh Ngõ 18/ 20, Đường Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 0866086399
44 NT TN 589 Hoàng Hoa Thám Số 589, Đường Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 0911503322
45 NT KICHI Số 135C/158, Đường Ngọc Hà, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 0817022678
46 NT Ngọc Trang Số 168 Ngõ 82, Đường Kim Mã, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 0961715699
47 NT số 127 Số 127, Phố Nguyễn Trường Tộ, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội 0966026074
48 NT Mai Hiên Số 102 A/35, Phố Kim Mã Thượng, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 0989211272
49 NT Tâm An Số 102G2, Tập thể Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 0975566085
50 NT Anh Tuấn Số 8, Phố Hàng Than, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội 02485863344
51 NT Tư Nhân Số 162, Đường Ngọc Hà, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 0865465159
52 NT Hải Anh Số 105, Ngõ 158, Đường Ngọc Hà, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 0963828762
53 NT Thu Uyên số 261, Đường Đội Cấn, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 0979526054
54 NT Nhân Dân Số 3 Ngõ 189, Đường Giảng Võ, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 0986944671
55 NT 24/7 Số 25 ngõ 12, Phố Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội 0376987987
56 NT 51 Châu Long Số 51, Phố Châu Long, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội 0986446829
57 NT Thanh Huyền Usagi 6 Số 14 Ngõ 279, Đường Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 0966991793
58 NT Toàn Thắng Số 101/K80D, phố Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 0982900358
59 NT Số 1 Số 126, Đường Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 0976487887
60 NT Thái Số 259, Đường Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 0889477838
61 NT Tư nhân 327 Kim Mã Số 327, Đường Kim Mã, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 0363922988
62 NT Ngọc Trang 24H Kiot số 6, Số 120, Phố Đốc Ngữ, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 0961715699
63 NT Châu Khuê Số 102A1, phố Thành Công, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 0982866139
64 NT Anh Trà Số 15A, Phố Tân Ấp, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội 0983884566
65 NT Quang Số 57, Ngõ 97, Đường Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 0988011157
66 NT 103 Số 17, Phố Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội 0393778371
67 NT Hoàng Mai Số 1C, Ngõ 379, Đường Đội Cấn, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 0824241988
68 NT An Tâm P107 Nhà C Khu 7,2 Hecta, Phố Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 0915206996
69 NTTN 59 Hoàng Hoa Thám Số 59, Đường Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 0902128081

Điểm bán Bảo Khí Khang

  • Hà Nội
  • TP Hồ Chí Minh
  • Quảng Ninh
  • Bình Dương
  • Hải Phòng
  • Cần Thơ
  • Đà Nẵng
Tích điểm nhận quà