Đặt mua Bảo Khí Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Quay lại

Danh sách nhà thuốc bán Bảo Khí Khang ở Quận Lê Chân

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 NT 303 - Chị Trang ⭐
20v120v
Số 303, Đường Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng 0933051704
2 NT 303A ⭐
20v120v
Số 295, Đường Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng 0904246987
3 NT 319 ⭐
20v120v
Số 319, Đường Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng 0912372257
4 NT 307 Thành Thủy - ⭐
20v120v
Số 307, Đường Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng 0899290223
5 Công ty TNHH Việt Dũng ⭐
20v120v
Số 22, Đường Trần Nguyên Hãn, Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng 0862390339
6 NT 301 Thành Thủy
20v120v
Số 301, Đường Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng 0939222679
7 HT Hải Phòng - Quầy 103
20v120v
Số 83A, Đường Hàng Kênh, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 0904822898
8 NT Hải Cường
20v120v
Số 10A44, Chợ Máy Đá, Phố Công Nhân, Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng 0396307268
9 NT 08
20v120v
Số 8, Đường Dân Lập, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng 0934295910
10 NT Hương Linh
20v120v
Số 123, Đường Nguyễn Đức Cảnh, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng 0936799380
11 NT 323
20v120v
Số 323, Đường Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng 0766365558
12 NT Sơn Tùng
20v120v
Số 97, Đường Quán Nam, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng 0379719047
13 NT Minh Tâm
20v120v
Số 159, Đường Hàng Kênh, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 0912759688
14 NT Minh Oanh
20v120v
Số104, Đường Lam Sơn, Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng 0983599451
15 NT Hà Tùng
20v
Số 240, Đường Miếu Hai Xã, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng 0904957558
16 NT Hương Giang
20v120v
Số 50, Đường Dư Hàng, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng 0902530323
17 NT 213
20v120v
Số 213, Đường Trần Nguyên Hãn, Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng 0988064943
18 NT Hoàn Châu
20v120v
Số 181, Đình Đông, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 0976648657
19 NT Tùng Lâm 1
20v120v
Số 500, Đường Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng 0911042626
20 NT Trâm Anh
20v120v
Số 311, Đường Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng 0985716983
21 NT Minh Thu 129
20v
SN 129, Đường Dư Hàng, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng 0904087086
22 NT Ngọc Mai
20v
Số 85, Đường Nguyễn Công Trứ, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 0983576489
23 NT Trường Phúc
20v120v
Số 6, Đường Nguyễn Công Trứ, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 0365452679
24 NT 152
20v120v
Số 152, Đường Dư Hàng, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng 0934299339
25 NT Hồng Thắm
20v120v
Số 250, Đường Trần Nguyên Hãn, Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng 0904242739
26 NT Hà Phương
20v120v
Số 75, Đường Vũ Chí Thắng, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng 0869999863
27 NT Song Thắng
20v120v
Số 353, Đường Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng 0904336557
28 NT Tùng Lâm
20v
Số 68, Đường Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng 0989357291
29 NT Ngọc Hà
20v
Số 49, Đường Chợ Con, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng 0982333801

Điểm bán Bảo Khí Khang

  • Hà Nội
  • TP Hồ Chí Minh
  • Quảng Ninh
  • Bình Dương
  • Hải Phòng
  • Cần Thơ
  • Đà Nẵng