Đặt mua Bảo Khí Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Quay lại

Danh sách nhà thuốc bán Bảo Khí Khang ở Quận Ngô Quyền

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Kim Thoa Số 23, Đường Lê Lợi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng 0972966746
2 Công ty Dược Phẩm Vạn Mỹ Số 5C22, Đường Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng 02253631170
3 NT Bảo Linh Số 98, Đường An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 0904310316
4 NT Tốt và SK Số 9D24, Đường Nguyễn Bình, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng 0906196906
5 NT Bảo Tâm Số 24B0T1-A6, Đường Vòng, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng 0974375076
6 NT Đức Tân Số 80G, Đường Lê Lai, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng 02252680888
7 NT Hậu Vũ Pharmacy Số 205, Đường Lạch Tray, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng 02253641236
8 NT 40P Số 40P, Đường An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 0912413874
9 NT Hải Phòng - NT Hùng Vân Số 130, Phương Lưu, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng 02253632653
10 HT Hải Phòng - NT 14 Số 14, Đường Điện Biên Phủ, Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng 02253827327
11 NT Thành Hà Số 129, Đường Phương Lưu, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng 0912982868
12 NT Đức Tân 2 Số 82, Đường Lê Lai, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng 02253503623
13 NT Bảo Linh Số 81, Đường An Đà, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng 0904310316
14 NT Thái Hằng Số 118 A7, Đường Đà Nẵng, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng 0912808921
15 NT Hoàng Dung Số 36/275, Đường Đông khê, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng 0981997346
16 NT A+ Số 139, Đường Văn Cao, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng 0829928895
17 NT Hương Giang Số 317B, Đường Đà Nẵng, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng 02253825194
18 NT 101 Số 101, Đường Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng 02253757084
19 HT Hải Phòng - Quầy 42 Số 243A, Đường Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 0913368020

Điểm bán Bảo Khí Khang

  • Hà Nội
  • TP Hồ Chí Minh
  • Quảng Ninh
  • Bình Dương
  • Hải Phòng
  • Cần Thơ
  • Đà Nẵng
Tích điểm nhận quà