Đặt mua Bảo Khí Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Quay lại

Danh sách nhà thuốc bán Bảo Khí Khang ở Thành Phố Thái Nguyên

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 Công ty TNHH DP Hoàng Lan
20v120v
Số 3, Tổ 3, Đường Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên, Thái Nguyên 02083841686
2 Công ty DP Hữu Yến ⭐
20v120v
Số 965, Đường Dương Tự Minh, Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0973783880
3 NT Hoàng Hiền ⭐
20v120v
Số 185, Đường Bến Oánh, Trưng Vương, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0985896213
4 NT Hiệp Thúy ⭐
20v120v
Số 41, Đường Gang Thép, Hương Sơn, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0368261266
5 NT Yến Tú ⭐
20v120v
Số 599, Đường CMT8, Gia Sàng, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0985075522
6 NT Lan Đức
20v120v
., Tổ 24A, Trung Thành, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0975123890
7 NT Mạnh Nhài
20v120v
., Tổ 9, Hương Sơn, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0372364975
8 Cty TNHH DP Tuyên Thân
20v120v
Số 9A, Tổ 13, Túc Duyên, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0915640078
9 NT Tám Tú
20v120v
., Tổ 4, Tân Thịnh, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0365967356
10 NT Hưng Hằng
20v120v
., Cách cổng BV Gang Thép 100m, Hương Sơn, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0986167538
11 NT Số 14
20v120v
Số 626, Đường Dương Tự Minh, Quán Triều, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0977008245
12 NT Bích Vinh
20v120v
Số 320, Đường Lương Ngọc Quyến, Đồng Quang, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0915200188
13 NT Hà Lâm
20v120v
Số 78/1, Đường CMT 8, Gia Sàng, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0966874610
14 QT Thuận Hải
20v120v
Số 59, Tổ 5, Chùa Hang, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0977008824
15 QT Số 11
20v120v
Số 441/1, Tổ 2, Đường CMT8, Hương Sơn, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0942181228
16 NT Xuân Thông
20v120v
Số 310/1, Đường CMT8, Tổ 3, Trung Thành, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0973093565
17 NT Hoài An
20v120v
Số 284, Đường Thống Nhất, Tân Lập, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0985328886
18 NT Minh Cầu
20v120v
Số 20, Đường Minh Cầu, Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0974058068
19 NT Lương Hiền
20v120v
Chợ Tân Long, Đường Dương Tự Minh, Tân Long, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0389984360
20 NT Bắc Hải
20v120v
Cổng Bệnh viện Gang Thép, Tổ 17, Hương Sơn, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0981005009
21 NT Hương Mai
20v120v
Số 97, Tổ 5, Trung Thành, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0912002523
22 NT Dũng Hoa
20v120v
., Chợ Khu Nam, Cam Giá, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0869906360
23 NT Nam Nhàn
20v120v
Số 446, Đường Dương Tự Minh, Quán Triều, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0981994994
24 NT Phương Đông
20v120v
Số 439, Đường CMT8, Hương Sơn, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0976005052
25 QT Lan Hoa
20v120v
., Xóm Ao Voi, Đồng Bẩm, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0975333696
26 QT Thành Phố Số 15
20v120v
Số 184, Đường Dương Tự Minh, Tân Long, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0973111222
27 NT Ngọc Diệp
20v120v
., Cổng viện Lao, Tân Thịnh, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0915465483
28 NT Đoàn Hùng
20v120v
Số 432/1, Đường CMT 8, Trung Thành, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0981509701
29 NT Phương Anh
20v120v
Số 288B, Đường Quang Trung, Tân Thịnh, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0986700206
30 QT Tùng Hà
20v120v
., Tổ 2, Tân Thành, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0975217234
31 NT Cương Duyên
20v120v
Số 3, Tổ 3, Tân Thịnh, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0983687242
32 NT Thùy My
20v120v
Số 310, Đường Lương Ngọc Quyến, Thịnh Đán, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0912892592
33 NT Sỹ Tú
20v120v
Số 35, Tổ 10, Quán Triều, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0989746441
34 NT Số 234
20v120v
Số 234, Tổ 9, Tân Lập, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0974999294
35 NT Á Âu
20v120v
., Tổ 16, Tân Lập, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0986662673
36 NT Sơn Ka
20v120v
Số 84, Đường Giang Thép, Trung Thành, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0355887087
37 NT Thảo Vân
20v120v
Số 32, Tổ 17, Quán Triều, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0984632797
38 NT Số 57
20v120v
Số 57, Đường Gang Thép, Trung Thành, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0988906814
39 NT Sơn Tùng
20v120v
Số 441, Tổ 20, Thịnh Đán, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0977861389
40 NT Hải Yến
20v120v
Số 679, Đường Dương tự Minh, Quán Triều, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0912710870
41 NT Thư Thái
120v
Số 43, Đường Quang Trung, Thịnh Đán, Thái Nguyên, Thái Nguyên 02083646502
42 NT Việt Hà
20v120v
Số 126, đường Bến Oánh, Túc Duyên, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0962510835
43 NT Tuấn Ngân
20v120v
Số 499, Đường Quang Trung, Thịnh Đán, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0986901916
44 QT Số 4
20v120v
Số 222, Đường 3, Tổ 9, Tân Lập, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0949370817
45 NT Ba Hạnh
20v120v
Chợ Tây Ba Nhất, Đường 3, Tích Lương, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0353078915
46 NT Hùng Nhung
20v120v
Số 87A, Đường 3, Tổ 13, Phú Xá, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0972092755
47 NT 115
20v120v
., Đường Lương Thế Vinh, Quang Trung, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0984665536
48 NT Phong Sáu
20v120v
., Tổ 20, Túc Duyên, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0982996997
49 NT Uyên Thể
20v120v
Chợ Đán, Tổ 25, Thịnh Đán, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0824212196
50 NT Hoa Hải
20v120v
Số 944, Đường CMT8, Phú Xá, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0363477559
51 NT Lương Mến
20v120v
Số 429, Đường Quang Trung, Thịnh Đán, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0988311503
52 NT Tuân Dung
20v120v
Số 35, Đường Quang Vinh, Quang Vinh, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0988429686
53 NT Ngô Huyền
20v120v
Số 216B, Đường Minh Cầu, Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0397155822
54 NT Minh Vân
20v120v
Số 567, Đường Quang Trung,Tổ 10, Thịnh Đán, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0978826878
55 NT Trường Đĩnh
20v120v
Số 507, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Cam Giá, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0376524833
56 NT Việt Nụ
20v120v
Số 308, Đường Lương Ngọc Quyến, Đồng Quang, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0912548514
57 NT Huy Huyền
120v
Số 258, Tổ 11, Phú Xá, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0918399734
58 Công ty CPDP TM Thái Nguyên
20v
Số 369A, Đường Phan ĐÌnh Phùng, Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0964678289
59 NT Ngọc Hà
20v
., Tổ 16, Gia Sàng, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0868987828
60 NT Tám Thu
20v
Số 180, Tổ 11, Tân Long, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0368915772
61 NT Số 360
20v
Số 360, Đường Lương Ngọc Quyến, Đồng Quang, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0966902974
62 NT Minh Bảo
20v
Số 526, Tổ 8, Tích Lương, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0983821868
63 NT Hà Vinh
20v
Số 42, Tổ 7, Quán Triều, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0917334124
64 NT Quý Diễm
20v
Số 7, Tổ 5, Đường Cam Giá, Cam Giá, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0972824749
65 QT Sơn Nguyên
20v
Xóm Hợp Thành, ., Cao Ngạn, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0983672705
66 NT Hoa Linh
20v
Số 78, Đường Quang Vinh, Quang Vinh, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0915203029

Điểm bán Bảo Khí Khang

  • Hà Nội
  • TP Hồ Chí Minh
  • Quảng Ninh
  • Bình Dương
  • Hải Phòng
  • Cần Thơ
  • Đà Nẵng
Tích điểm nhận quà