Đặt mua Bảo Khí Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Quay lại

Danh sách nhà thuốc bán Bảo Khí Khang ở Thành Phố Thái Nguyên

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 Công ty TNHH DP Hoàng Lan ⭐
20v120v
Số 3, Tổ 3, Đường Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên, Thái Nguyên 02083841686
2 NT Hoàng Hiền ⭐
20v120v
Số 185, Đường Bến Oánh, Trưng Vương, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0985896213
3 Cty TNHH DP Tuyên Thân ⭐
20v120v
Số 9A, Tổ 13, Túc Duyên, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0915640078
4 NT Số 14
20v120v
Số 626, Đường Dương Tự Minh, Quán Triều, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0977008245
5 NT Bảo Trà
20v120v
Số 954, Đường Minh Cầu, Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0974923999
6 NT Hoàng Dung
20v
Số 320, Tổ 21, Quang Trung, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0333735747
7 NT Minh Cầu
20v120v
Số 20, Đường Minh Cầu, Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0974058068
8 NT Thảo Vân
20v120v
Số 32, Tổ 17, Quán Triều, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0984632797
9 QT Lan Hoa
20v120v
., Xóm Ao Voi, Đồng Bẩm, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0975333696
10 QT Thành Phố Số 15
20v120v
Số 184, Đường Dương Tự Minh, Tân Long, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0973111222
11 NT Hải Bình
20v120v
Số 340, Đường Lương Ngọc Quyến, Đồng Quang, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0916925389
12 QT Thuận Hải
20v120v
Số 59, Tổ 5, Chùa Hang, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0977008824
13 NT Ngọc Nhung
20v120v
Số 264, Đường Phan Đình Phùng, Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0988199099
14 NT Duệ Chi
20v120v
Số 359A, Đường CMT8, Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0978131789
15 NT 115
120v
., Đường Lương Thế Vinh, Quang Trung, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0984665536
16 Công ty CPDP TM Thái Nguyên
120v
Số 369A, Đường Phan ĐÌnh Phùng, Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0964678289
17 NT Nam Nhàn
20v120v
Số 446, Đường Dương Tự Minh, Quán Triều, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0981994994
18 NT Ngọc Nghĩa
20v
Số 213, Đường Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0978976165
19 NT Kim Thoa
20v
, Đường Lương Ngọc Quyến, Quang Trung, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0983660856
20 NT Huyền Trang 2
20v
Số 759, Đường Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0944404000
21 NT Minh Huyền
20v120v
., Cổng Chợ Tân Long, Tân Long, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0913370226
22 NT Xuân Hòa
20v120v
Số 8, Đường Xuân Hòa, Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0914960069
23 NT Thành Dung
20v120v
Số 47A, Tổ 9, Trưng Vương, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0985681686
24 NT Bình Vân
20v120v
Số 153, Đường Phủ Liễn, Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0986885012
25 Công ty DP Hữu Yến
20v120v
Số 965, Đường Dương Tự Minh, Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0973783880
26 NT Bích Vinh
20v120v
Số 320, Đường Lương Ngọc Quyến, Đồng Quang, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0915200188
27 NT Hà Tuyên
20v120v
Số 334, Đường Lương Ngọc Quyến, Đồng Quang, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0972998068
28 NT Hiệp Phương
20v
Số 316, Đường Lương Ngọc Quyến, Đồng Quang, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0915363737
29 NT Hiệp Thúy
20v120v
Số 41, Đường Gang Thép, Hương Sơn, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0368261266
30 NT Phương Huy
20v120v
Số 171, Đường Thống Nhất, Tân Lập, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0963941222
31 NT Số 57
20v120v
Số 57, Đường Gang Thép, Trung Thành, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0988906814
32 NT Sơn Ka
20v120v
Số 84, Đường Giang Thép, Trung Thành, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0355887087
33 NT Thư Thái
20v120v
Số 43, Đường Quang Trung, Thịnh Đán, Thái Nguyên, Thái Nguyên 02083646502
34 NT Việt Nụ
20v120v
Số 308, Đường Lương Ngọc Quyến, Đồng Quang, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0912548514
35 QT Số 11
20v120v
Số 441/1, Tổ 2, Đường CMT8, Hương Sơn, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0942181228
36 NT Ngọc Hà
20v120v
., Tổ 16, Gia Sàng, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0868987828
37 NT Thùy My
120v
Số 310, Đường Lương Ngọc Quyến, Thịnh Đán, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0912892592
38 NT Định Thùy
20v
., Tổ 16, Tân Lập, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0379131645
39 NT Lan Đức
20v120v
., Tổ 24A, Trung Thành, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0975123890
40 NT Dũng Hoa
20v120v
., Chợ Khu Nam, Cam Giá, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0869906360
41 NT Bắc Hải
20v120v
Cổng Bệnh viện Gang Thép, Tổ 17, Hương Sơn, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0981005009
42 NT Xuân Thông
20v120v
Số 310/1, Đường CMT8, Tổ 3, Trung Thành, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0973093565
43 NT Uyên Thể
20v120v
Chợ Đán, Tổ 25, Thịnh Đán, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0824212196
44 NT Hoa Hải
20v120v
Số 944, Đường CMT8, Phú Xá, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0363477559
45 NT Á Âu
20v
., Tổ 16, Tân Lập, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0986662673
46 NT Sơn Anh
20v120v
Kiot số 3, Chợ Gia Sàng, Gia Sàng, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0945908280
47 NT Trọng Đức
20v120v
Số 942, Đường CMT8, Phú Xá, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0988775083
48 QT Uy Vũ
20v120v
., Xóm Đức Cường, Thịnh Đức, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0973342000
49 NT Trang Anh
20v120v
., Chợ Bờ Hồ, Tân Lập, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0974541966
50 NT Yến Tú
20v120v
Số 599, Đường CMT8, Gia Sàng, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0985075522
51 NT Hằng Hải
20v
., Chợ Khu Nam, Cam Giá, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0329781464
52 NT Hưng Hằng
20v120v
., Cách cổng BV Gang Thép 100m, Hương Sơn, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0986167538
53 NT Hiếu Hường
20v120v
, Tổ 2, Hương Sơn, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0978239164
54 NT Việt Hinh
20v
Số 574, Đường Thống Nhất, Tân Thịnh, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0976412233
55 NT Hiền Linh
20v
., Chợ Tây Ba Nhất, Tích Lương, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0982682794
56 NT Sơn Hằng
20v
Số 282, Đường Ga, Quang Trung, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0974286968
57 NT Hà Lâm
20v120v
Số 78/1, Đường CMT 8, Gia Sàng, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0966874610
58 NT Ba Hạnh
20v120v
Chợ Tây Ba Nhất, Đường 3, Tích Lương, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0353078915
59 QT Số 4
20v120v
Số 222, Đường 3, Tổ 9, Tân Lập, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0949370817
60 NT Khiêm Hằng
20v120v
., Tổ 14, Tân Thịnh, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0985290002
61 NT Lương Hiền
20v120v
Chợ Tân Long, Đường Dương Tự Minh, Tân Long, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0389984360
62 NT Hải Yến
20v120v
Số 679, Đường Dương tự Minh, Quán Triều, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0912710870
63 NT An Lộc
20v120v
Số 215, Đường Ga, Tổ 15, Quang Trung, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0986416462
64 NT Mạnh Nhài
20v120v
., Tổ 9, Hương Sơn, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0372364975
65 QT Mai Tuyến
20v
., Chợ Tân Cương, Tân Cương, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0389319266
66 NT Minh Trí
20v120v
Số 52/1, Đường Dương Tự Minh, Quang Trung, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0985810888
67 NT Bách Khang
20v120v
Số 823A, Đường Dương Tự Minh, Quán Triều, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0912899616
68 NT Lê Linh
20v120v
Số 728, Tổ 12, Quán Triều, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0985772333
69 NT Tám Thu
20v120v
Số 180, Tổ 11, Tân Long, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0368915772
70 NT Lương Mến
20v120v
Số 429, Đường Quang Trung, Thịnh Đán, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0988311503
71 NT Đoàn Hùng
20v120v
Số 432/1, Đường CMT 8, Trung Thành, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0981509701
72 NT Bình Trang
20v120v
., Đường 3, Phú Xá, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0382766866
73 NT Huy Huyền
20v120v
Số 258, Tổ 11, Phú Xá, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0918399734
74 QT Tùng Hà
20v120v
., Tổ 2, Tân Thành, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0975217234
75 NT Số 19
20v120v
Số 19, ., Tân Thịnh, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0987023555
76 NT Quỳnh Nguyên
20v120v
Số 419, Đường Phan Đình Phùng, Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0972343526
77 NT Huế Trang
20v120v
., Tổ 21, Thịnh Đán, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0936736086
78 NT Minh Hoàng
120v
., Chợ Đồng Quang, Quang Trung, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0985290506
79 NT Số 2
20v120v
Số 477, Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0977337553
80 NT Đức Lộc
120v
Số 453, Đường Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0988117322
81 NT Trang Huân
20v120v
., Tổ 7, Tân Lập, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0837776398
82 NT Hoàng Hà
20v120v
Số 195, Đường CMT8, Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0972118663
83 NT Thùy Hương
20v120v
., Tổ 23, Thịnh Đán, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0988167555
84 NT Hiền Linh
20v120v
Số 392, Tổ 3, Quang Trung, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0986930666
85 NT Giang Châu
20v
Sô 25A1, Đường Phủ Liễn, Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0973539836
86 NT Thanh Nga
20v120v
Số 9, Tổ1, Tân Lập, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0985724799
87 NT Trịnh Hoàng
20v
Số 299A, Đường Thống Nhất, Tân Lập, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0989765467
88 NT Ngọc Diệp
20v120v
., Cổng viện Lao, Tân Thịnh, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0915465483
89 NT Hoài An
20v120v
Số 284, Đường Thống Nhất, Tân Lập, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0985328886
90 NT Hoa Linh
20v120v
Số 78, Đường Quang Vinh, Quang Vinh, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0915203029
91 NT Trưởng Ngân
20v120v
Số 91, Đường Quang Vinh, Quang Vinh, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0911232309
92 NT Giang Xa
20v120v
Số 167, Đường Ga, Quang Trung, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0989076888
93 NT Hiển Phương
20v120v
Số 301, Tổ 11, Tân Thịnh, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0987624020
94 NT Sơn Tùng
20v120v
Số 441, Tổ 20, Thịnh Đán, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0977861389
95 NT 382 Vinphaco
20v120v
Số 651, Đường Quang Trung, Thịnh Đán, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0768382782
96 NT Thặng Liễu
20v120v
Số 252, Tổ 25, Quang Trung, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0989206766
97 NT Số 2A Hoàng Ngân
20v120v
Số 2A, Đường Hoàng Ngân, Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0968708188
98 NT Hà Vinh
20v120v
Số 42, Tổ 7, Quán Triều, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0917334124
99 NT Tuấn Ngân
20v120v
Số 499, Đường Quang Trung, Thịnh Đán, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0986901916
100 NT Hà Phương
20v120v
Số 229, Tổ 7, Tân Thịnh, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0947352960

Trang

Điểm bán Bảo Khí Khang

  • Hà Nội
  • TP Hồ Chí Minh
  • Quảng Ninh
  • Bình Dương
  • Hải Phòng
  • Cần Thơ
  • Đà Nẵng
Tích điểm nhận quà