Đặt mua Bảo Khí Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Quay lại

Danh sách nhà thuốc bán Bảo Khí Khang ở Huyện Bình Chánh

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà Thuốc Lang Trinh ⭐
20v120v
66, Đường số 10, Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0364191207
2 Nhà Thuốc Mai Khôi 2 ⭐
20v120v
555a/12, an phú tây, An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0989508180
3 Nhà Thuốc Khánh Hoàng ⭐
20v120v
C4/34, Phạm Hùng, Ấp 4, Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0912227379
4 Nhà Thuốc Nhân Đức
20v
1/13A, Nguyễn Cửu Phú, Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0919659779
5 Nhà Thuốc Ngọc Anh
20v
54/147, Phạm Hùng, Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0909401924
6 Nhà Thuốc Phúc Hậu
20v120v
60, Đường số 10, Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0903646905
7 Nhà Thuốc Tâm Đức
20v
A3/14P, Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0388554299
8 Nhà Thuốc Dũ Quyền 4
20v120v
a4/13, Liên Ấp 123, Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0349999032
9 Nhà Thuốc Châu Ân
20v
A5b/159b, Ấp 1, Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0904756708
10 Nhà Thuốc Ngọc Hương
20v120v
A6/, 1 Ấp 1, Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0966119330
11 Nhà Thuốc Chợ Đệm
20v120v
A8/8, Chợ Điệm, Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0947679979
12 Nhà Thuốc Hồng Phúc
20v120v
B5/1, Trần Đại Nghĩa, Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0908837829
13 Nhà Thuốc Phát Tài
20v120v
C1/3B, Ấp 3 Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0973158698
14 Nhà Thuốc Minh Hiếu 2
20v120v
C4/1, Phạm Hùng, Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0835369946
15 Nhà Thuốc Nhân Ái
20v120v
D10/40, Đoàn Nguyễn Tuấn, Hưng Long, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0903855800
16 Nhà Thuốc Minh Châu 8
20v120v
D7/33, Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0973239746
17 Nhà Thuốc Tân Túc 2
120v
E3/7, Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0949072672
18 Nhà Thuốc Minh Phương QT
20v
E5/21, Đường Thới Hòa, Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0936760311
19 Nhà Thuốc Ngọc Mai 2
20v
d6/20, kinh A, Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0704799347
20 Nhà Thuốc Hồng Đức 9
20v
e8/19A, ấp 5, xã vĩnh lộc b, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0909468310
21 Nhà Thuốc Minh Đức
20v
b6:185, quốc lộ 50, Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0986116552
22 Đại Lý 98
20v120v
d14/34, Đinh Đức Thiện, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 02837608443
23 Nhà Thuốc Chợ Lớn
20v
a19/07, quốc lộ 50, Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 02835430458
24 Nhà Thuốc Phát Lộc
20v120v
b4/22b, ấp2, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0975117779
25 Nhà Thuốc Phương Ngân
20v
d16/41, đoàn nguyễn tuấn, Hưng Long, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 02862777886
26 Nhà Thuốc An Phu
20v
206B/7A, an phú tây, An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0907274599
27 Nhà Thuốc Vũ Huy
20v
e9/14, nguyễn hữu trí, Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 02835357529
28 Nhà Thuốc Kim Phát
20v
e9/9, nguyễn hữu trí, Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0862689401
29 Nhà Thuốc Hoàng Song Anh
20v
hl80, hương lộ 80, Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0917471877
30 Nhà Thuốc Đức Lợi 7
20v
a5/34b/1, 1a, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0972242397
31 Nhà Thuốc Thanh Tâm
20v
b5/6c, trần đại nghĩa, Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0946166098
32 Nhà Thuốc Sinh Đôi 2
20v
D1/8-D1/8A, Quốc Lộ 50, Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0937978885
33 Nhà Thuốc Thanh Nhàn
20v
1/26, Đinh Đức Thiện, Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0898684363
34 Nhà Thuốc Phương Trinh
20v120v
A8/21, Quốc Lộ 50, Quy Đức, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0902492879
35 Nhà Thuốc Việt My 3
20v
B7/181/1A, Quốc Lộ 50, Đa Phước, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0906666277
36 Nhà Thuốc Thanh Thúy
20v120v
16/14, Đoàn Nguyễn Tuấn, Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0908597405
37 Nhà Thuốc Thiên Minh Hải
20v
C11/34, Đinh Đức Thiện, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0964703694
38 Nhà Thuốc Bảo Trân 4
20v120v
B13/18, Tổ 9, Ấp 2B, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0397494327
39 Nhà Thuốc Trâm Anh
20v
A5/14V, 1A, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0903669947
40 Nhà Thuốc Tâm An
20v
D3/3D, Hương Lộ 11, Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0902838506
41 Nhà Thuốc Thiên Long 5
20v
G15/30, Láng Le Bàu Cò, Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0908240736
42 Nhà Thuốc Minh Thư 1
20v
A9/2H1, Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0937000761
43 Nhà Thuốc Hoàng Tuấn 1
20v
B6/27 Ấp 2A, Liên Ấp 2-6, Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0902053076
44 Nhà Thuốc Minh Châu 8
20v
E1/9 Ấp 5, Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0937902677
45 Nhà Thuốc Phương Huy
20v
4/25, Đinh Đức Thiện, Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0784859758
46 Nhà Thuốc Gia Phú
20v
E17/62, An Phú Tây, Hưng Long, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0938184599
47 Nhà Thuốc Phương Như
20v
F9/9 Ấp 6, Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0906822314
48 Nhà Thuốc Quỳnh Như
20v
99, Đường số 8, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0937834040
49 Nhà Thuốc Thanh Trúc
20v120v
49 Đường số 6, KP. Chợ Cầu Xáng, Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0919265726
50 Nhà Thuốc Vạn Phúc An
20v
A5/13A Đường 1A, Ấp 1, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0396860997
51 Nhà Thuốc Phúc Khang 1
20v
D9/37D, An Phú Tây, Ấp 4, Hưng Long, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0907985579
52 Nhà Thuốc Thịnh Phát
20v
428B2/7, Hưng Long, Ấp 2, An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh 0935739487

Điểm bán Bảo Khí Khang

  • Hà Nội
  • TP Hồ Chí Minh
  • Quảng Ninh
  • Bình Dương
  • Hải Phòng
  • Cần Thơ
  • Đà Nẵng
Tích điểm nhận quà