Đặt mua Bảo Khí Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Quay lại

Danh sách nhà thuốc bán Bảo Khí Khang ở Huyện Củ Chi

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà Thuốc Nam Trung ⭐
20v120v
100, tổ 3, ấp 1, Tỉnh Lộ 8, Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0978174527
2 Nhà Thuốc My Châu 10 ⭐
20v
783, Tỉnh Lộ 7, Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0962825368
3 Nhà Thuốc Phước Thạnh ⭐
120v
832A, quốc lộ 22, Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0989891697
4 Nhà Thuốc Thánh Tâm
20v120v
88, Trần Tử Bình, Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0776983934
5 Nhà Thuốc Kim Nên
20v120v
2C, ấp Phú Mỹ, Nguyễn Thị Nê, Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0901320078
6 Nhà Thuốc Tùng Khanh
20v120v
1643, ấp 2, tỉnh lộ 8, Hòa Phú, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0978220998
7 Nhà Thuốc Vinh Khánh
20v
81, Tỉnh Lộ 15, Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0918911668
8 Nhà Thuốc Minh Châu 88
120v
Số 773, Tỉnh Lộ 7, Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0359519627
9 Nhà Thuốc My Châu 7
20v
512, Tỉnh Lộ 15, Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0937369548
10 Nhà Thuốc Xuân Anh
20v
5C, Nguyễn Văn Khạ, Củ Chi, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0888197988
11 Nhà Thuốc Duy Châu
20v
06, tổ 1, ấp chợ, Giòng Cát, Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0986284671
12 Nhà Thuốc Minh Châu 5
20v
89, ấp 6A, Tỉnh Lộ 9, Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0369743599
13 Nhà Thuốc Minh Châu 7
20v
103, ấp trảng lắm, tỉnh lộ 2, Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0946805066

Điểm bán Bảo Khí Khang

  • Hà Nội
  • TP Hồ Chí Minh
  • Quảng Ninh
  • Bình Dương
  • Hải Phòng
  • Cần Thơ
  • Đà Nẵng
Tích điểm nhận quà