Đặt mua Bảo Khí Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Quay lại

Danh sách nhà thuốc bán Bảo Khí Khang ở Huyện Củ Chi

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà Thuốc My Châu 10 ⭐
20v120v
783, Tỉnh Lộ 7, Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0962825368
2 Nhà Thuốc Vinh Khánh ⭐
20v
81, Tỉnh Lộ 15, Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0918911668
3 Nhà Thuốc Minh Châu 9 ⭐
20v120v
385, ấp 8, Tỉnh lộ 15, Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0936399955
4 Nhà Thuốc Phương Vy
20v
160, Nguyễn Văn Khạ, Củ Chi, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0982181357
5 Nhà Thuốc Vĩnh An
20v
267A, Tỉnh Lộ 2, Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0372658612
6 Nhà Thuốc My Châu 7
20v
512, Tỉnh Lộ 15, Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0937369548
7 Nhà Thuốc Thanh Thảo
20v
56, quốc lộ 22, Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0358945635
8 Nhà Thuốc Tân Phát 6
20v120v
5, Nguyễn Văn Hoài, Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0989891697
9 Nhà Thuốc Tấn Phúc
20v
5C, Lê Vĩnh Huy, Củ Chi, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0918719899
10 Nhà Thuốc Xuân Anh
20v
5C, Nguyễn Văn Khạ, Củ Chi, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0888197988
11 Nhà Thuốc Phước Thạnh
20v120v
832A, quốc lộ 22, Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0989891697
12 Nhà Thuốc Nam Anh
20v120v
953A, Tỉnh lộ 7, xã an nhơn tây, An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0976394354
13 Nhà Thuốc Phương Dung
20v
19, trung lập, Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0987113797
14 Nhà Thuốc số 42
20v
1495, tỉnh lộ 15, An Hòa, An Phú, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0984846829
15 Nhà Thuốc Minh Châu 7
20v120v
103, ấp trảng lắm, tỉnh lộ 2, Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0946805066
16 Nhà Thuốc Dược Đức
20v120v
03, lê vĩnh huy, tổ 1, khu phố 7, Củ Chi, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0903505581
17 Nhà Thuốc Tùng Khanh
20v120v
1643, ấp 2, tỉnh lộ 8, Hòa Phú, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0978220998
18 Nhà Thuốc Lệ Xuân
20v
796, Ấp phước hưng, tỉnh lộ 7, Tổ 6, Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0362550569
19 Nhà Thuốc số 23
20v
469, Ấp trung bình, tỉnh lộ 7, Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0933319358
20 Nhà Thuốc Thuận Phát
20v
13, ấp Đình, Tỉnh Lộ 2, Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0963620150
21 Nhà Thuốc Quang Huy
20v
300A, Tỉnh Lộ 2, Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0904797684
22 Nhà Thuốc Nguyễn Thị Việt
20v
7, ấp Đình, đường 78, Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0989872060
23 Nhà Thuốc Bảo An 2
20v
459, ấp cây sộp, nguyễn văn Khạ, Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0903010232
24 Nhà Thuốc An Phúc 3
20v
19 A, tổ 8, ấp 5, cây bài, Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0378092707
25 Nhà Thuốc Phước Thịnh
20v
586, ấp cây trắc, nguyễn văn Khạ, Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0382007379
26 Nhà Thuốc Minh Châu A
20v
848, ấp xóm mới, tỉnh lộ 7, An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0359519627
27 Nhà Thuốc Tố Nga
20v
40, ấp 1, tỉnh lộ 8, Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0395219454
28 Nhà Thuốc Bảo An
20v
6, ấp Tam Tân, tỉnh lộ 8, Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0908578092
29 Nhà Thuốc Như Huỳnh
20v
92A, tổ 1, ấp Bến Đò, Đường số 92, Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0982181424
30 Nhà Thuốc số 26
20v120v
490, ấp Trung Hòa, tỉnh lộ 7, Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0966482356
31 Nhà Thuốc An Hòa
20v
1375, ấp An Hòa, tỉnh lộ 15, An Phú, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0388345047
32 Nhà Thuốc Anh Thư
20v
421, quốc lộ 22, Phước Hiệp, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0396922073
33 Nhà Thuốc Minh Châu B
20v
117, ấp đình, Tỉnh lộ 2, Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0987471906
34 Nhà Thuốc Phú Trung
20v
1678, tổ 1, ấp Phú Trung, tỉnh lộ 15, An Phú, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0966958720
35 Nhà Thuốc Số 17
20v
407, ấp Mũi Côn Đại, Quốc Lộ 22, Phước Hiệp, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0834034648
36 Nhà Thuốc Lộc Phát
20v120v
43, ấp Thạnh An, đường 458, Trung An, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0983990414
37 Nhà Thuốc Vinh Khánh 1
20v
249, ấp 1, Tỉnh Lộ 15, Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0336771416
38 Nhà Thuốc Duy Châu
20v120v
06, tổ 1, ấp chợ, Giòng Cát, Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0986284671
39 Nhà Thuốc Minh Châu 5
20v120v
89, ấp 6A, Tỉnh Lộ 9, Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0369743599
40 Nhà Thuốc Nam Trung
20v120v
100, tổ 3, ấp 1, Tỉnh Lộ 8, Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0978174527
41 Nhà Thuốc An Phúc 3
20v120v
Số 1021, Tỉnh lộ 15, Ấp Chợ Cũ, An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0326653932
42 Nhà Thuốc Phương Nam
20v
306, TL.7, Ấp Đồn, Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0982385149
43 Nhà Thuốc Minh Châu 88
20v120v
Số 773, Tỉnh Lộ 7, Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh 0359519627

Điểm bán Bảo Khí Khang

  • Hà Nội
  • TP Hồ Chí Minh
  • Quảng Ninh
  • Bình Dương
  • Hải Phòng
  • Cần Thơ
  • Đà Nẵng
Tích điểm nhận quà