Đặt mua Bảo Khí Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Quay lại

Danh sách nhà thuốc bán Bảo Khí Khang ở Quận 11

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà Thuốc Thuận Khang Dược Hãng
20v
1209, Đường 3/2, 6, Quận 11, Hồ Chí Minh 0908664361
2 Nhà Thuốc Phúc Nguyên
20v120v
111, Đường 100 Bình Thới, 14, Quận 11, Hồ Chí Minh 0286276278
3 Nhà Thuốc Thảo Trinh
20v120v
127, Đường 100, 14, Quận 11, Hồ Chí Minh 0902701778
4 Nhà Thuốc Kim Anh
20v
129, Đường 100 Bình Thới, 14, Quận 11, Hồ Chí Minh 0908922643
5 Nhà Thuốc số 2
20v120v
14, Ông Ích Khiêm, 14, Quận 11, Hồ Chí Minh 02838650988
6 Nhà Thuốc Minh Phước
20v120v
144, Đội Cung, 9, Quận 11, Hồ Chí Minh 0968878936
7 Nhà Thuốc Lợi Thanh Bình
20v120v
148, Đội Cung, 9, Quận 11, Hồ Chí Minh 0923292868
8 Nhà Thuốc Thanh Quyền 3
20v120v
19, Dương Đình Nghệ, 8, Quận 11, Hồ Chí Minh 0973979251
9 Nhà Thuốc Bách Tường
20v
198, Trần Quý, 6, Quận 11, Hồ Chí Minh 0342577376
10 Nhà Thuốc Nhơn Chúng Đường
20v
26, Ông Ích Khiêm, 14, Quận 11, Hồ Chí Minh 02838658413
11 Nhà Thuốc An Bảo
20v
393, Minh Phụng, 10, Quận 11, Hồ Chí Minh 02866804844
12 Nhà Thuốc Khánh An
20v120v
39b, Đường Phú Thọ, 1, Quận 11, Hồ Chí Minh 02839692683
13 Nhà Thuốc Hoàng Châu
20v
46, Đường số 2, 8, Quận 11, Hồ Chí Minh 0938090531
14 Nhà Thuốc Việt số 2
20v120v
596, Nguyễn Chí Thanh, 7, Quận 11, Hồ Chí Minh 03998883456
15 Nhà Thuốc Việt Đức
20v120v
92, Nguyễn Thị Nhỏ, 15, Quận 11, Hồ Chí Minh 0944162569
16 Nhà Thuốc Phú Cường
20v
5Z, Lạc Long Quân, 5, Quận 11, Hồ Chí Minh 0902328579
17 Nhà Thuốc Vĩnh An
20v120v
606, Nguyễn Chí Thanh, 7, Quận 11, Hồ Chí Minh 0987923603
18 Nhà Thuốc Trinh Châu 3
20v
8, Lữ Gia, 5, Quận 11, Hồ Chí Minh 0909329702
19 Nhà Thuốc Số 141
20v
140, Nguyễn Thị Nhỏ, 15, Quận 11, Hồ Chí Minh 02838660162
20 Nhà Thuốc Kim Loan
20v120v
10, Ông Ích Khiêm, 14, Quận 11, Hồ Chí Minh 0988824730
21 Nhà Thuốc Hồng Thuận 3
20v120v
6, ông ích khiêm, 14, Quận 11, Hồ Chí Minh 0907302545
22 Nhà Thuốc Khang Phát
20v
45b, đường số 2 cư xá lữ gia, 15, Quận 11, Hồ Chí Minh 0903672369
23 Nhà Thuốc Thanh Trung
20v120v
94/58, Hòa Bình, 5, Quận 11, Hồ Chí Minh 0934306346
24 Nhà Thuốc Vĩnh Thịnh
20v120v
608, Nguyễn Chí Thanh, 7, Quận 11, Hồ Chí Minh 0964624445
25 Nhà Thuốc Đông Hiền 2
20v
594, Nguyễn Chí Thanh, 7, Quận 11, Hồ Chí Minh 0982104192
26 Nhà Thuốc Phú Bình
20v
3V, Lạc Long Quân, 5, Quận 11, Hồ Chí Minh 02838600020

Điểm bán Bảo Khí Khang

  • Hà Nội
  • TP Hồ Chí Minh
  • Quảng Ninh
  • Bình Dương
  • Hải Phòng
  • Cần Thơ
  • Đà Nẵng
Tích điểm nhận quà