Đặt mua Bảo Khí Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Quay lại

Danh sách nhà thuốc bán Bảo Khí Khang ở Quận 3

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà Thuốc Ngọc Châu 3 ⭐
20v120v
177, Nguyễn Thiện Thuật, 1, Quận 3, Hồ Chí Minh 0903618961
2 Nhà Thuốc Nam Quang ⭐
20v120v
400A, Lê Văn Sỹ, 14, Quận 3, Hồ Chí Minh 0908253388
3 Nhà Thuốc Hồng Ngọc 2 ⭐
20v120v
87, Trần Quang Diệu, 14, Quận 3, Hồ Chí Minh 0919566388
4 Nhà Thuốc Dược Sĩ Gia Đình
120v
128, Trần Quốc Thảo, 7, Quận 3, Hồ Chí Minh 0907184636
5 Nhà Thuốc Đại Phúc
20v
152, Trần Quốc Thảo, 7, Quận 3, Hồ Chí Minh 0913113247
6 Nhà Thuốc Văn Minh
20v
153, Nguyễn Thiện Thuật, 3, Quận 3, Hồ Chí Minh 0838323365
7 Nhà Thuốc Bảo Quỳnh
20v
160, Cách Mạng Tháng 8, 13, Quận 3, Hồ Chí Minh 0936226602
8 Nhà Thuốc Bồi Ngươn Đường
120v
174/32A, Nguyễn Thiện Thuật, 3, Quận 3, Hồ Chí Minh 0931419290
9 Nhà Thuốc La Phong Đường
20v
174/51/21, Nguyễn Thiện Thuật, 3, Quận 3, Hồ Chí Minh 0989592568
10 Nhà Thuốc Thiên An
20v120v
296, Lê Văn Sỹ, 14, Quận 3, Hồ Chí Minh 0919148225
11 Nhà Thuốc Minh Châu 11
20v120v
321, Điện Biên Phủ, 8, Quận 3, Hồ Chí Minh 0938205065
12 Nhà Thuốc Vườn Chuối
20v
34, Vườn Chuối, 4, Quận 3, Hồ Chí Minh 0773520283
13 Nhà Thuốc Liên Châu
20v120v
361, Hai Bà Trưng, 8, Quận 3, Hồ Chí Minh 0868805688
14 Nhà Thuốc Nhị Trưng 7
20v120v
387, Hai Bà Trưng, 8, Quận 3, Hồ Chí Minh 02838205979
15 Nhà Thuốc Mỹ Châu
20v
389, Hai Bà Trưng, 9, Quận 3, Hồ Chí Minh 0838200283
16 Nhà Thuốc Ba Bảy
20v120v
394C, Cách Mạng Tháng 8, 11, Quận 3, Hồ Chí Minh 0909567116
17 Nhà Thuốc Thái Hòa
20v
398A, Cách Mạng Tháng 8, 11, Quận 3, Hồ Chí Minh 0961581239
18 Nhà Thuốc Minh Châu 9
20v120v
431, Hai Bà Trưng, 8, Quận 3, Hồ Chí Minh 0325806211
19 Nhà Thuốc Minh Châu 10
20v120v
435, Hai Bà Trưng, 8, Quận 3, Hồ Chí Minh 02838201568
20 Nhà Thuốc Xuân Nam
20v120v
44, Vườn Chuối, 4, Quận 3, Hồ Chí Minh 02866808344
21 Nhà Thuốc Nhân Phong Đường
20v
447B, Hai Bà Trưng, 8, Quận 3, Hồ Chí Minh 0238465090
22 Nhà Thuốc Hồng Ngọc
20v120v
478A, Lê Văn Sỹ, 14, Quận 3, Hồ Chí Minh 0919566388
23 Nhà Thuốc Minh Khôi
20v
520, Lê Văn Sỹ, 4, Quận 3, Hồ Chí Minh 0862525111
24 Nhà Thuốc Âu Châu 3
20v120v
551, Nguyễn Đình Chiểu, 2, Quận 3, Hồ Chí Minh 0948301068
25 Nhà Thuốc Hoàng Hân
20v120v
92, Vườn Chuối, 4, Quận 3, Hồ Chí Minh 02839290709
26 Nhà Thuốc Minh Châu 6
20v120v
140, Trần Quốc Thảo, 7, Quận 3, Hồ Chí Minh 0929169207
27 Nhà Thuốc Long Á Châu
20v120v
443B, Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh 0348591431
28 Nhà Thuốc Kim Thu
20v
18/47, Vườn Chuối, 4, Quận 3, Hồ Chí Minh 0932736699
29 Nhà Thuốc Ngọc Trung
20v
633/37, Điện Biên Phủ, 1, Quận 3, Hồ Chí Minh 0901215995
30 Nhà Thuốc Minh Tâm
20v
432, Nguyễn Đình Chiểu, 4, Quận 3, Hồ Chí Minh 0919567338

Điểm bán Bảo Khí Khang

  • Hà Nội
  • TP Hồ Chí Minh
  • Quảng Ninh
  • Bình Dương
  • Hải Phòng
  • Cần Thơ
  • Đà Nẵng
Tích điểm nhận quà