Đặt mua Bảo Khí Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Quay lại

Danh sách nhà thuốc bán Bảo Khí Khang ở Quận 3

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Văn Minh Số 153, Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, quận 3, Hồ Chí Minh 0903618961
2 NT Âu Châu 2 Số 551, Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, quận 3, Hồ Chí Minh 0948301068
3 NT Ngọc châu 2 Số 177, Nguyễn Thiện Thuật, phường 4, quận 3, Hồ Chí Minh 02838323365
4 NT Xuân Nam Số 44, Vườn Chuối, phường 4, quận 3, Hồ Chí Minh 0909480889
5 NT Famacie Số 320A, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Hồ Chí Minh 02833636721
6 NT Nguyễn Thông Số 55 bis A, Nguyễn Thông, phường 6, quận 3, Hồ Chí Minh 02838439672
7 NT Minh Châu 10 Số 310, Điện Biên Phủ, phường 8, quận 3, Hồ Chí Minh 02838342625
8 NT Liên Châu Số 361, Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, Hồ Chí Minh 0938112858
9 NT Long Châu Số 379, Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, Hồ Chí Minh 018006928
10 NT Nhị Trưng 6 Số 387, Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, Hồ Chí Minh 02838205979
11 NT Liên Châu 2 Số 415, Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, Hồ Chí Minh 0938112858
12 NT Minh Châu 8 Số 431, Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, Hồ Chí Minh 0325806211
13 NT Minh Châu 9 Số 435, Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, Hồ Chí Minh 0325806211
14 NT Đại Phúc Số 152, Trần Quốc Thảo, phường 9, quận 3, Hồ Chí Minh 0913113247
15 NT Bảo Quỳnh Số 160, Cách Mạng Tháng 8, phường 10, quận 3, Hồ Chí Minh 0936226602
16 NT Ba Bảy Số 400, Cách Mạng Tháng 8, phường 11, quận 3, Hồ Chí Minh 0909567116
17 NT Phami Số 430, Cách Mạng Tháng 8, phường 11, quận 3, Hồ Chí Minh 02822212871
18 NT Thái Hòa Số 398A, Cách Mạng Tháng 8, phường 11, quận 3, Hồ Chí Minh 0961581239
19 NT Thiên An Số 306, Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, Hồ Chí Minh 0919148225
20 NT Hồng Ngọc Số 390, Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, Hồ Chí Minh 0919566388
21 NT Nam Quang Số 400A, Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, Hồ Chí Minh 0908253388
22 NT Hồng Ngọc 1 Số 87, Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, Hồ Chí Minh 0919.5663.88
23 NT Nhân Phong Đường Số 447B, Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, Hồ Chí Minh 0283.8465.090
24 NT Bồi Nhơn Đường Số 174/32A, Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, quận 3, Hồ Chí Minh 0908.4678.95
25 NT La Phong Đường Số 174/51/21, Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, quận 3, Hồ Chí Minh 0989.592.568
26 NT Dược Sĩ Gia Đình Số 128, Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, Hồ Chí Minh 0286.6522.199
27 NT Mỹ Châu Số 389, Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, Hồ Chí Minh 0283.8200.283
28 NT Minh Khôi Số 520, Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, Hồ Chí Minh 0286.2525.111
29 NT Văn Minh Số 153, Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, quận 3, Hồ Chí Minh 02838323365

Điểm bán Bảo Khí Khang

  • Hà Nội
  • TP Hồ Chí Minh
  • Quảng Ninh
  • Bình Dương
  • Hải Phòng
  • Cần Thơ
  • Đà Nẵng
Tích điểm nhận quà