Đặt mua Bảo Khí Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Quay lại

Danh sách nhà thuốc bán Bảo Khí Khang ở Quận 5

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà Thuốc Gia Hưng ⭐
20v
103, Phù Đổng Thiên Vương, 11, Quận 5, Hồ Chí Minh 0903631931
2 Nhà Thuốc Nhung Thành ⭐
20v120v
33, Nguyễn Văn Đừng, 6, Quận 5, Hồ Chí Minh 0938561555
3 Nhà Thuốc Minh Loan
20v120v
003, Lô A Chung cư Phan văn Trị, 2, Quận 5, Hồ Chí Minh 0904712933
4 Nhà Thuốc Phước Hưng
20v120v
110A, Hải Thượng Lãn Ông, 10, Quận 5, Hồ Chí Minh 0909318316
5 Nhà Thuốc Hải Phong Đường
20v120v
112, Hải Thượng Lãn Ông, 10, Quận 5, Hồ Chí Minh 0944431505
6 Nhà Thuốc Hùng Vương
20v120v
136, Hải Thượng Lãn Ông, 10, Quận 5, Hồ Chí Minh 0909506548
7 Nhà Thuốc Hải Phong
20v120v
144, Hải Thượng Lãn Ông, 10, Quận 5, Hồ Chí Minh 0938093335
8 Nhà Thuốc Đông Phương
20v
146, Lương Nhữ Học, 11, Quận 5, Hồ Chí Minh 0934077881
9 Nhà Thuốc Ngọc Tuyết
20v120v
35, Thuận Kiều, 12, Quận 5, Hồ Chí Minh 0903008200
10 Nhà Thuốc Cửu Long 1
20v120v
158, Nguyễn Trãi, 3, Quận 5, Hồ Chí Minh 0908407701
11 Nhà Thuốc Cửu Long- Chị Thư
20v
158, Nguyễn Trãi, 3, Quận 5, Hồ Chí Minh 0908368326
12 Nhà Thuốc Vạn Hưng
20v120v
25, Hải Thượng Lãn Ông, 10, Quận 5, Hồ Chí Minh 0937964028
13 Nhà Thuốc Vĩnh Xuân
20v
313, Nguyễn Trãi, 7, Quận 5, Hồ Chí Minh 0919581617
14 Nhà Thuốc Kim Sa
120v
322/5, An Dương Vương, 4, Quận 5, Hồ Chí Minh 02838321806
15 Nhà Thuốc Mỹ Anh
20v120v
37, Thuận Kiều, 12, Quận 5, Hồ Chí Minh 0938276706
16 Nhà Thuốc Bạch Liên
20v120v
39, Thuận Kiều, 12, Quận 5, Hồ Chí Minh 0908291107
17 Nhà Thuốc Đức Nhân
20v120v
40, Bùi Hữu Nghĩa, 7, Quận 5, Hồ Chí Minh 0908316965
18 Nhà Thuốc Hạnh
20v120v
41, Thuận Kiều, 12, Quận 5, Hồ Chí Minh 0932175285
19 Nhà Thuốc Giác Luận
20v120v
43, Lương Nhữ Học, 10, Quận 5, Hồ Chí Minh 0909139662
20 Nhà Thuốc Thành Thái
20v
441, An Dương Vương, 3, Quận 5, Hồ Chí Minh 02838391024
21 Nhà Thuốc Bảo Châu
20v
445, Trần Phú, 7, Quận 5, Hồ Chí Minh 0707210575
22 Hiệu Thuốc An Bình
20v
450, Nguyễn Trãi, 8, Quận 5, Hồ Chí Minh 0908751376
23 Nhà Thuốc Việt Hải
20v120v
452, Nguyễn Trãi, 8, Quận 5, Hồ Chí Minh 0908751376
24 Nhà Thuốc Á Châu
20v120v
460, Nguyễn Trãi, 8, Quận 5, Hồ Chí Minh 0908213688
25 Nhà Thuốc Phùng Hưng Hãng
20v120v
492, Trần Hưng Đạo B, 14, Quận 5, Hồ Chí Minh 02838550526
26 Nhà Thuốc Đại Phúc
20v
333, Nguyễn Trãi, 7, Quận 5, Hồ Chí Minh 0938100095
27 Nhà Thuốc Vinh Phát
20v120v
61, Hải Thượng Lãn Ông, 10, Quận 5, Hồ Chí Minh 0909595498
28 Nhà Thuốc Hằng Thái
20v120v
65A, Triệu Quang Phục, 10, Quận 5, Hồ Chí Minh 02838562956
29 Nhà Thuốc Hải Phong Phát
20v120v
71, Hải Thượng Lãn Ông, 10, Quận 5, Hồ Chí Minh 0909771557
30 Nhà Thuốc Minh Phát 73B
20v
73B, Hải Thượng Lãn Ông, 10, Quận 5, Hồ Chí Minh 0938071622
31 Nhà Thuốc Lộc Phát
20v
77, Hải Thượng Lãn Ông, 10, Quận 5, Hồ Chí Minh 0978002747
32 Nhà Thuốc Đại Khánh
20v120v
75, Lương Nhữ Học, 10, Quận 5, Hồ Chí Minh 0907498953
33 Nhà Thuốc Nam Phát
20v120v
78, Triệu Quang Phúc, 10, Quận 5, Hồ Chí Minh 0906718671
34 Nhà Thuốc Tân Trường Hưng
20v120v
816, Nguyễn Trãi, 14, Quận 5, Hồ Chí Minh 02822420832
35 Nhà Thuốc Bảo Anh Dược Hãng
20v120v
82, Hải Thượng Lãn Ông, 10, Quận 5, Hồ Chí Minh 0919226633
36 Nhà Thuốc Vĩnh Huê
20v120v
821, Nguyễn Trãi, 14, Quận 5, Hồ Chí Minh 0918018168
37 Nhà Thuốc Hạnh Đức Đường
20v120v
826, Nguyễn Trãi, 14, Quận 5, Hồ Chí Minh 02838560288
38 Nhà Thuốc Ngọc Yến
20v
88, Ký Hòa, 11, Quận 5, Hồ Chí Minh 0918113667
39 Nhà Thuốc Phúc Hưng
20v120v
88, Triệu Quang Phục, 10, Quận 5, Hồ Chí Minh 0934768716
40 Nhà Thuốc Thành Phát
20v120v
95, Lương Nhữ Học, 11, Quận 5, Hồ Chí Minh 0902577869
41 Nhà Thuốc Số 100
20v120v
99, Lương Nhữ Học, 11, Quận 5, Hồ Chí Minh 0918585441
42 Nhà Thuốc Thanh Hương
20v120v
410, Phan Văn Trị, 2, Quận 5, Hồ Chí Minh 0908748057
43 Nhà Thuốc An Thái
20v
153, cao đạt, 1, Quận 5, Hồ Chí Minh 0908823918
44 Nhà Thuốc Tấn Thuyên
20v
21, Thuận Kiều, 12, Quận 5, Hồ Chí Minh 02839555372
45 Nhà Thuốc Long Diên
20v
175, Cao Đạt, 1, Quận 5, Hồ Chí Minh 0916088770
46 Nhà Thuốc Thành Đạt
20v
328, Cao Đạt, 1, Quận 5, Hồ Chí Minh 0932050728
47 Nhà Thuốc Kim Long
20v120v
798A, Nguyễn Trãi, 14, Quận 5, Hồ Chí Minh 0907498953
48 Nhà Thuốc Vạn Phát
20v120v
63, Hải thượng lãn ông, 10, Quận 5, Hồ Chí Minh 0906376757
49 Nhà Thuốc Phú Cường
20v
267A, Nguyễn Chí Thanh, 12, Quận 5, Hồ Chí Minh 0909988746
50 Nhà Thuốc Avipharm Chemist
20v
84, bạch vân, 5, Quận 5, Hồ Chí Minh 0938752357
51 Nhà Thuốc Tâm Việt
20v
172, Nguyễn Biểu, 2, Quận 5, Hồ Chí Minh 0915438835
52 Nhà Thuốc Bình Minh
20v120v
203, Nguyễn Chí Thanh, 12, Quận 5, Hồ Chí Minh 0839552290
53 Nhà Thuốc Bảo Ngân
20v
49, thuận kiều, 12, Quận 5, Hồ Chí Minh 02838547587
54 Nhà Thuốc Thiên Phước
20v
29, thuận kiều, 12, Quận 5, Hồ Chí Minh 0934153338
55 Nhà Thuốc An Thùy
20v
17, Thuận Kiều, 12, Quận 5, Hồ Chí Minh 0909655572
56 Nhà Thuốc Thiện Tâm
20v
65, Trần Hưng Đạo, 6, Quận 5, Hồ Chí Minh 0788088088

Điểm bán Bảo Khí Khang

  • Hà Nội
  • TP Hồ Chí Minh
  • Quảng Ninh
  • Bình Dương
  • Hải Phòng
  • Cần Thơ
  • Đà Nẵng
Tích điểm nhận quà