Đặt mua Bảo Khí Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Quay lại

Danh sách nhà thuốc bán Bảo Khí Khang ở Quận 7

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Đan Huy Số 502/25, Huỳnh Tấn Phát, Kp3, Bình Thuận, quận 7, Hồ Chí Minh 0767116250
2 NT Phú Mỹ 2 Số 1344A, Huỳnh Tấn Phát, Phú Mỹ, quận 7, Hồ Chí Minh 0938997077
3 NT Hồng Ngọc Số 167, Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, quận 7, Hồ Chí Minh 0918075077
4 NT Minh Thi 2 Số 169, Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, quận 7, Hồ Chí Minh 0937316030
5 NT Phước Long Số 166A, Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, quận 7, Hồ Chí Minh 0909575006
6 NT Thủy Châu Số 923, Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, quận 7, Hồ Chí Minh 0979860499
7 NT Phúc Thành A5, Đường D4, Tân Hưng, quận 7, Hồ Chí Minh 0983513351
8 NT Gia Vinh Pharmacy B2, Đường D4, Tân Hưng, quận 7, Hồ Chí Minh 02836207380
9 NT Phương Hồng Số 334, Lê Văn Lương, Tân Hưng, quận 7, Hồ Chí Minh 02837710106
10 NT Ngọc Mi Số 250b, Lê Văn Lương, Tân Hưng, quận 7, Hồ Chí Minh 02837719436
11 NT Bình Dân Số 99, Đường Số 15, Tân Kiểng, quận 7, Hồ Chí Minh 0908495693
12 NT Huỳnh Quý Số 92A, Đường Số 15, Tân Kiểng, quận 7, Hồ Chí Minh 0916355076
13 NT Thảo Số 41/6, Lâm Văn Bền, Tân Kiểng, quận 7, Hồ Chí Minh 0933771357
14 NT Nhật Thuỷ Số 101, Lê Văn Lương, Tân Kiểng, quận 7, Hồ Chí Minh 0936435839
15 NT Mỹ An 2 Số 86, Đường Số 9, Tân Phú, quận 7, Hồ Chí Minh 0909556655
16 NT Ngọc Hân Số 83, Nguyễn Thị Thập, Tân Phú, quận 7, Hồ Chí Minh 0783838138
17 NT Bảo Tín Số 33, Tân Mỹ, Tân Phú, quận 7, Hồ Chí Minh 0917610360
18 NT Tân Mỹ Số 46, Tân Mỹ, Tân Phú, quận 7, Hồ Chí Minh 0906946633
19 NT Tân Phú Số 51, Tân Mỹ, Tân Phú, quận 7, Hồ Chí Minh 0909514651
20 NT Từ Phương Số 74c, Tân Mỹ, Tân Phú, quận 7, Hồ Chí Minh 0909008856
21 NT Tân Quy Số 79, Đường Số 15, Tân Quy, quận 7, Hồ Chí Minh 0908495693
22 NT Hy Vọng Số 55D, Đường Số 27, Tân Quy, quận 7, Hồ Chí Minh 0919288255
23 NT Khánh Phương Số 37, Lâm Văn Bền, Tân Quy, quận 7, Hồ Chí Minh 0909239083
24 NT Hữu Nghị Số 21/6, Lâm Văn Bền, Tân Quy, quận 7, Hồ Chí Minh 0908616261
25 NT Hạnh Phúc 1 Số 267, Lê Văn Lương, Tân Quy, quận 7, Hồ Chí Minh 0392030208
26 NT Hoàng Gia Số 81, Mai Văn Vĩnh, Tân Quy, quận 7, Hồ Chí Minh 0932647688
27 NT Hoàn Thành Số 135, Bùi Văn Ba, Tân Thuận Đông, quận 7, Hồ Chí Minh 0335552545
28 NT Minh Thi Số 125, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, quận 7, Hồ Chí Minh 02838722903
29 NT Nhân Tâm Số 491, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, quận 7, Hồ Chí Minh 0354858646
30 NT Đông Á Số 487/7, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, quận 7, Hồ Chí Minh 0908135024
31 NT Tân Thuận Số 40, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, quận 7, Hồ Chí Minh 0931147636
32 NT Ngọc Minh 2 Số 286, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, quận 7, Hồ Chí Minh 0918883458
33 NT Ngọc Minh Số 41/9B, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, quận 7, Hồ Chí Minh 0918883458
34 NT Nguyên Minh 1 Số 59, Tân Mỹ, Tân Thuận Tây, quận 7, Hồ Chí Minh 0764692680
35 NT Minh Phương Số 99, Lê Văn Lương, Tân Kiểng, quận 7, Hồ Chí Minh 0909424625
36 NT Minh Nghĩa Số 46, Lê Văn Lương, Phước Kiểng, quận 7, Hồ Chí Minh 0569238561
37 NT Phương Dung Số 393, Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 7, Hồ Chí Minh 0348397279
38 NT Tân Quy Số 79, Đường Số 15, Tân Quy, quận 7, Hồ Chí Minh 0908495693
39 NT Từ Phương Phú Thuận Số 11, Phú Thuận, Phú Thuận, quận 7, Hồ Chí Minh 0931412462
40 NT Minh Châu Số 68, Đường Số 17, Tân Kiểng, quận 7, Hồ Chí Minh 0938167159
41 NT Minh Tiến , 119/3,Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, quận 7, Hồ Chí Minh 0764917919
42 NT Minh Tiến Số 119/3(861/2), Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, quận 7, Hồ Chí Minh 0764917919
43 NT Duy Khương 3 Số 515, Lê VănLương, Tân Phong, quận 7, Hồ Chí Minh 0902643944
44 NT Hà My 1 Số 232, Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, quận 7, Hồ Chí Minh 0909515686
45 Công Ty TNHH Dược Phẩm Duy KhươngNT Duy Khương 3 Số 515, Lê Văn Lương, Tân Phong, quận 7, Hồ Chí Minh 0902643944
46 NT Bảo An Số 150, Nguyễn Thị Thập, Bình Thuận, quận 7, Hồ Chí Minh 0772944741
47 NT Hà My 1 Số 232, Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, quận 7, Hồ Chí Minh 0909515686
48 NT Thiện Tâm Số 1729, Huỳnh Tấn Phát, Phú Mỹ, quận 7, Hồ Chí Minh 0389606272.

Điểm bán Bảo Khí Khang

  • Hà Nội
  • TP Hồ Chí Minh
  • Quảng Ninh
  • Bình Dương
  • Hải Phòng
  • Cần Thơ
  • Đà Nẵng
Tích điểm nhận quà