Đặt mua Bảo Khí Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Quay lại

Danh sách nhà thuốc bán Bảo Khí Khang ở Quận 8

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà Thuốc Nhân Nghĩa
20v120v
151, Đường số 8, 4, Quận 8, Hồ Chí Minh 0987157677
2 Nhà Thuốc Minh Phương ⭐
20v120v
172, Âu Dương Lân, 3, Quận 8, Hồ Chí Minh 0908058244
3 Nhà Thuốc Yến Nhi ⭐
20v120v
170, Âu Dương Lân, 3, Quận 8, Hồ Chí Minh 0912976508
4 Nhà Thuốc Phương Yên ⭐
20v
79/53, Phú Định, 16, Quận 8, Hồ Chí Minh 0987720879
5 Nhà Thuốc Thiện Chí ⭐
20v120v
238, Bùi Minh Trực, 5, Quận 8, Hồ Chí Minh 0987009843
6 Nhà Thuốc Hưng Phú
20v120v
491, Hưng Phú, 9, Quận 8, Hồ Chí Minh 0948051579
7 Nhà Thuốc Dương Bá Trạc
20v
79B, Phạm Thế Hiến, 2, Quận 8, Hồ Chí Minh 0913979178
8 Nhà Thuốc 16
20v120v
1283, Phạm Thế Hiển, 5, Quận 8, Hồ Chí Minh 0906929246
9 Nhà Thuốc 301 Trung Hưng
20v
51, Đường Hoài Thanh, 14, Quận 8, Hồ Chí Minh 0935654954
10 Nhà Thuốc 59
20v120v
272, Bùi Minh Trực, 6, Quận 8, Hồ Chí Minh 0946787917
11 Nhà Thuốc Bảo Như
20v120v
98, Bùi Minh Trực, 5, Quận 8, Hồ Chí Minh 0908690466
12 PCT YHCT Thầy Sáu An
20v
19, Đường số 17, 4, Quận 8, Hồ Chí Minh 0982244003
13 Nhà Thuốc Mộc An
20v
24, Lương Văn Can, 15, Quận 8, Hồ Chí Minh 0817861555
14 Nhà Thuốc Ngọc Mi
20v
668, Phạm Thế Hiển, 4, Quận 8, Hồ Chí Minh 0984134766
15 Nhà Thuốc Hữu Nghị
120v
152A, Nguyễn Thị Tần, 2, Quận 8, Hồ Chí Minh 0949826306
16 Nhà Thuốc Hữu Nghị 5
20v
6, phạm nhữ tăng, 4, Quận 8, Hồ Chí Minh 0937023404
17 Nhà Thuốc Bảo Yên
20v
193, Ba Tơ, 7, Quận 8, Hồ Chí Minh 0933668272
18 Nhà Thuốc Thùy Trang
20v
44, Đường số 5, 6, Quận 8, Hồ Chí Minh 0906675049
19 Nhà Thuốc 289 Hồng Đức
20v
161/1/1, Bình Đông, 14, Quận 8, Hồ Chí Minh 0914102935
20 Nhà Thuốc Kiến Sanh
20v
361, Tùng Thiện Vương, 12, Quận 8, Hồ Chí Minh 0933230173
21 Nhà Thuốc Tân Quang Huy II
20v
187, Dương Bá Trạc, 2, Quận 8, Hồ Chí Minh 0906699921
22 Nhà Thuốc Mỹ Huệ
20v
471, hưng phú, 9, Quận 8, Hồ Chí Minh 0909886854
23 Nhà Thuốc Nguyễn Duy
20v
47, Nguyễn duy, 9, Quận 8, Hồ Chí Minh 0937294835
24 Nhà Thuốc Gia Khang
20v
59, Giã Tượng, 10, Quận 8, Hồ Chí Minh 0908525487
25 Nhà Thuốc Tâm Khoa
20v
40/3/2, Bến Phú Định, 16, Quận 8, Hồ Chí Minh 0917518424

Điểm bán Bảo Khí Khang

  • Hà Nội
  • TP Hồ Chí Minh
  • Quảng Ninh
  • Bình Dương
  • Hải Phòng
  • Cần Thơ
  • Đà Nẵng
Tích điểm nhận quà