Đặt mua Bảo Khí Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Quay lại

Danh sách nhà thuốc bán Bảo Khí Khang ở Quận 8

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà Thuốc Nhân Nghĩa ⭐
20v120v
151, Đường số 8, 4, Quận 8, Hồ Chí Minh 0987157677
2 Nhà Thuốc Yến Nhi ⭐
20v120v
170, Âu Dương Lân, 3, Quận 8, Hồ Chí Minh 0912976508
3 Nhà Thuốc 16 ⭐
20v120v
1283, Phạm Thế Hiển, 5, Quận 8, Hồ Chí Minh 0906929246
4 Hiệu Thuốc 24
20v
114, Liên Tinh 5, 6, Quận 8, Hồ Chí Minh 0909736628
5 Nhà Thuốc Hữu Nghị
20v
152A, Nguyễn Thị Tần, 2, Quận 8, Hồ Chí Minh 0949826306
6 Nhà Thuốc Kiến Sanh
20v120v
361, Tùng Thiện Vương, 12, Quận 8, Hồ Chí Minh 0933230173
7 Nhà Thuốc Minh Phương
20v120v
172, Âu Dương Lân, 3, Quận 8, Hồ Chí Minh 0908058244
8 Nhà Thuốc Bình Đông
20v
19, Bình Đông, 15, Quận 8, Hồ Chí Minh 0965565115
9 Nhà Thuốc Bảo Yên
20v
193, Ba Tơ, 7, Quận 8, Hồ Chí Minh 0933668272
10 Nhà Thuốc Tân Quang Huy II
20v120v
187, Dương Bá Trạc, 2, Quận 8, Hồ Chí Minh 0906699921
11 Nhà Thuốc Thiện Chí
20v120v
238, Bùi Minh Trực, 5, Quận 8, Hồ Chí Minh 0987009843
12 Nhà Thuốc Mộc An
20v120v
24, Lương Văn Can, 15, Quận 8, Hồ Chí Minh 0817861555
13 Nhà Thuốc Ngân Hà 4
20v120v
258D, Bùi Minh Trực, 6, Quận 8, Hồ Chí Minh 0988661456
14 Nhà Thuốc Hồng Phúc
20v
281, Âu Dương Lan, 2, Quận 8, Hồ Chí Minh 0932065447
15 Nhà Thuốc Minh Hiếu
20v
2D, Lương Văn Can, 15, Quận 8, Hồ Chí Minh 0938191933
16 Nhà Thuốc Bảo Nghĩa Đường
20v
307, Quốc lộ 50, 5, Quận 8, Hồ Chí Minh 0902700055
17 Nhà Thuốc Tâm Khoa
20v120v
40/3/2, Bến Phú Định, 16, Quận 8, Hồ Chí Minh 0917518424
18 Nhà Thuốc Thùy Trang
20v120v
44, Đường số 5, 6, Quận 8, Hồ Chí Minh 0906675049
19 Nhà Thuốc Hưng Phú
20v120v
491, Hưng Phú, 9, Quận 8, Hồ Chí Minh 0948051579
20 Nhà Thuốc 301 Trung Hưng
20v120v
51, Đường Hoài Thanh, 14, Quận 8, Hồ Chí Minh 0935654954
21 Nhà Thuốc Cường Trang
20v
53, Dương Bá Trạc, 1, Quận 8, Hồ Chí Minh 0903974746
22 Nhà Thuốc Dương Bá Trạc
20v
79B, Phạm Thế Hiến, 2, Quận 8, Hồ Chí Minh 0913979178
23 Nhà Thuốc Thiên Hòa Đường
20v
8, Đông Hồ, 4, Quận 8, Hồ Chí Minh 0906222181
24 Nhà Thuốc Trinh Trinh
20v120v
845, Hưng Phú, 10, Quận 8, Hồ Chí Minh 0354953495
25 Nhà Thuốc Bảo Như
20v
98, Bùi Minh Trực, 5, Quận 8, Hồ Chí Minh 0908690466
26 Nhà Thuốc Thùy An
20v120v
993, Tạ Quang Bửu, 6, Quận 8, Hồ Chí Minh 0933968096
27 Nhà Thuốc 59
20v120v
272, Bùi Minh Trực, 6, Quận 8, Hồ Chí Minh 0946787917
28 Nhà Thuốc Khánh Vân
20v
259, Liên Tỉnh 5, 5, Quận 8, Hồ Chí Minh 0989414414
29 Nhà Thuốc Mỹ Huệ
20v
471, hưng phú, 9, Quận 8, Hồ Chí Minh 0909886854
30 Nhà Thuốc Nguyễn Duy
20v
47, Nguyễn duy, 9, Quận 8, Hồ Chí Minh 0937294835
31 Nhà Thuốc Gia Khang
20v120v
59, Giã Tượng, 10, Quận 8, Hồ Chí Minh 0908525487
32 Nhà Thuốc Thiện Tâm
20v
34A, rạch cát, 15, Quận 8, Hồ Chí Minh 0906851073
33 Nhà Thuốc Ngọc Sơn
20v
325A, Ba Tơ, 7, Quận 8, Hồ Chí Minh 0764679637
34 Nhà Thuốc Thiên Châu
20v
201, Ba Tơ, 7, Quận 8, Hồ Chí Minh 0906701498
35 Nhà Thuốc Hữu Nghị 6
20v
6, phạm nhữ tăng, 4, Quận 8, Hồ Chí Minh 0937023404
36 Nhà Thuốc Phúc Hậu 2
20v120v
1295, Phạm Thế Hiển, 5, Quận 8, Hồ Chí Minh 0764414184
37 Nhà Thuốc Trường Sinh II
20v120v
18A, Mai Hắc Đế, 15, Quận 8, Hồ Chí Minh 0903749175
38 Nhà Thuốc An Vĩnh Phát
20v120v
918B, Tạ Quang Bửu, 5, Quận 8, Hồ Chí Minh 0977283118
39 Nhà Thuốc Mai Linh
20v120v
Số 2763A, Phạm Thế Hiển, 7, Quận 8, Hồ Chí Minh 0938752342
40 Nhà Thuốc Phương Yên
20v
79/53, Phú Định, 16, Quận 8, Hồ Chí Minh 0987720879
41 Nhà Thuốc Số 36
20v120v
2707, Phạm Thế Hiển, 7, Quận 8, Hồ Chí Minh 0946282898
42 PCT YHCT Thầy Sáu An
20v
19, Đường số 17, 4, Quận 8, Hồ Chí Minh 0982244003

Điểm bán Bảo Khí Khang

  • Hà Nội
  • TP Hồ Chí Minh
  • Quảng Ninh
  • Bình Dương
  • Hải Phòng
  • Cần Thơ
  • Đà Nẵng
Tích điểm nhận quà