Đặt mua Bảo Khí Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Quay lại

Danh sách nhà thuốc bán Bảo Khí Khang ở Quận Bình Tân

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà Thuốc Hiền Mai ⭐
20v120v
458, Kinh Dương Vương, An Lạc, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0904733780
2 Nhà Thuốc Mỹ Khang 29 ⭐
20v120v
742, Tân Kỳ Tân Quý, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0984831837
3 Nhà Thuốc Minh Uyên ⭐
20v120v
450, Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0903993047
4 Nhà Thuốc Vạn Phước
20v120v
1153, Quốc Lộ 1A, Tân Tạo, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0936045710
5 Nhà Thuốc Thảo Điền
20v120v
1175, Tỉnh lộ 10, Tân Tạo, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0777763374
6 Nhà Thuốc Khánh Trang
20v120v
124, Nguyễn Thị Tú, Binh Hưng Hoà B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0704430919
7 Nhà Thuốc Bạch Yến
20v
1318, Tỉnh lộ 10, Tân Tạo, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0913839644
8 Phòng chuẩn trị Y Học Cổ Truyền Thuận Hòa
20v
134, Ấp Chiến Lược, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0989014536
9 Nhà Thuốc Huy Anh
20v
1349, Tỉnh lộ 10, Tân Tạo, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0904086207
10 Nhà Thuốc Quang Minh
20v
47, Đường số 1, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 02862600063
11 Nhà Thuốc Tường Vy
20v
136, Lê Đình Cẩn, Tân Tạo, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0901990925
12 Nhà Thuốc Công Hiệu
20v120v
13B, Lê Đình Cẩn, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0938666355
13 Nhà Thuốc Thanh Mai
120v
159, Liên Khu 4-5, Binh Hưng Hoà B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0907059698
14 Nhà Thuốc Phú Lâm 3
20v120v
163, Đường số 1, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0866800547
15 Nhà Thuốc Thiên Ân
20v120v
167, Lê Đình Cẩn, Tân Tạo, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0901990925
16 Nhà Thuốc Hương Nhi
20v120v
138, Đường số 12, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0339829865
17 Nhà Thuốc Phạm Nguyễn
20v120v
186, Đường số 2, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0975465630
18 Nhà Thuốc Hiền Đức
20v120v
191, Lê văn Quới, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0916299860
19 Nhà Thuốc Tâm Đức
20v120v
193, Lê Đình Cẩn, Tân Tạo, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0989571113
20 Nhà Thuốc Phương Nam
20v120v
215A, Lê Đình Cẩn, Tân Tạo, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0933991631
21 Nhà Thuốc số 25
20v
26, Nguyễn Thị Tú, Binh Hưng Hoà B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0823805184
22 Nhà Thuốc Kiều Huyên
20v
281, Gò Xoài, Binh Hưng Hoà A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0797351218
23 Nhà Thuốc Bồng Sơn
20v120v
335, Lê Văn Quới, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0972087597
24 Nhà Thuốc Hoàng Huy
20v120v
356, Tên Lửa, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0988202505
25 Nhà Thuốc Hồng
20v
385, Hương Lộ 3, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 02837672455
26 Nhà Thuốc Ngọc Khải
20v
401, Bình Thành, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0903608350
27 Nhà Thuốc Nam Phương
20v120v
413, Lê Văn Quới, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0916209937
28 Nhà Thuốc Vân Nga
20v
466, Hương Lộ 2, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0838088880
29 Nhà Thuốc Mỹ Châu 8
20v
507, Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0918880972
30 Nhà Thuốc Huyền Trâm
20v
574/15/6, Đường Sinco, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0338617547
31 Nhà Thuốc Anh Mỹ
20v120v
608A, Hương Lộ 2, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0949788524
32 Nhà Thuốc Thùy Ngân
20v120v
62, Đường 15, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0938197532
33 Nhà Thuốc Châu Pharmacy
20v
74, Đường Số 17A, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0938123408
34 Nhà Thuốc Phương Linh
20v
762, Lê Trọng Tấn, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0909819447
35 Nhà Thuốc Thế An
20v
77/3, Chiến Lược, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0948255533
36 Nhà Thuốc Ngọc Trang
20v
82, Đường 29, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0918764071
37 Nhà Thuốc Lê Quang
20v120v
83, Đường số 1, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0938787647
38 Nhà Thuốc Như Ý
20v120v
351, Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0908822952
39 Nhà Thuốc Y Bình
20v120v
175, Đường Số 12, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0986095849
40 Nhà Thuốc Thu Oanh
20v
267, Đường Số 29, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0908282349
41 Nhà Thuốc Quốc Thịnh 3
20v
50, Lê Văn Quới, Binh Hưng Hoà A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 02866512700
42 Nhà Thuốc Nhân Nghĩa
20v
187, Đường Số 19, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0918256393
43 Nhà Thuốc Nhân Phúc
20v
116A, Lê Đình Cẩn, Tân Tạo, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0919113799
44 Nhà Thuốc Hòa Long
20v
30D, Nguyễn Thức Đường, An Lạc A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 02838756420
45 Nhà Thuốc Mỹ Châu 8
20v120v
79, Phạm Đăng Giảng, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0977241204
46 Nhà Thuốc Minh Châu 11
20v120v
, Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0978444047
47 Nhà Thuốc Quỳnh Giao
20v120v
693, Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0794900492
48 Nhà Thuốc Hoàng Long
20v120v
85, Chiến Lược, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0976667348
49 Nhà Thuốc Như Ngọc
20v
574/113, Sinco, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0937346979
50 Nhà Thuốc Thanh Bình 3
20v
314, Mã Lò, Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0348443751
51 Nhà Thuốc Hồng Phúc
20v
20B, Trần Đại Nghĩa, Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0939254270
52 Nhà Thuốc Trung Nguyên 9
20v120v
588, Tân Kỳ Tân Quý, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0937972656
53 Nhà Thuốc Tấn Phát 2
20v
144, Phùng Tá Chu, An Lạc A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0986559566
54 Nhà Thuốc Nhất Lan
20v
1161, Quốc Lộ 1A, Tân Tạo, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0908460648
55 Nhà Thuốc Nhật An 2
20v
208, Hồ Học Lãm, An Lạc, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0772917739
56 Nhà Thuốc Minh Châu
20v120v
671, Đường Số 5, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0365896176
57 Nhà Thuốc Hà Giang
20v
45, Liên Khu 8-9, Binh Hưng Hoà A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0961803703
58 Nhà Thuốc Phú Luật
20v
Số 67, đường số 4, An Lạc A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0907337769
59 Nhà Thuốc Minh Châu 7
20v
90, Phạm Đăng Giảng, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0987399640
60 Nhà Thuốc Minh Châu 7
20v120v
714, Tân Kỳ Tân Quý, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0706930398
61 Nhà Thuốc Như Phúc
20v
Số 95, Lộ Tẻ, Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0338876878
62 Nhà Thuốc Linh Đan
20v120v
38, Phạm Đăng Giản, KP. 1, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0359261111
63 Nhà Thuốc Diệu Như 2
20v
503, Hồ Học Lãm, An Lạc, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0902618926
64 Nhà Thuốc Ấp Chiến Lược
20v
218B Ấp Chiến Lược, KP. 2, Binh Hưng Hoà A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0967252310
65 Nhà Thuốc Thịnh Mai
20v
142A, Gò Xoài, Binh Hưng Hoà A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0963349980
66 Nhà Thuốc Vĩnh Tường
20v
75, Đường số 5, Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh 0943344938

Điểm bán Bảo Khí Khang

  • Hà Nội
  • TP Hồ Chí Minh
  • Quảng Ninh
  • Bình Dương
  • Hải Phòng
  • Cần Thơ
  • Đà Nẵng
Tích điểm nhận quà