Đặt mua Bảo Khí Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Quay lại

Danh sách nhà thuốc bán Bảo Khí Khang ở Quận Bình Thạnh

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà Thuốc Nam Sanh Đường ⭐
20v120v
320, Xô Viết Nghệ Tĩnh, 12, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0903729800
2 Nhà Thuốc Đại Phước Xuân ⭐
20v120v
88, Vũ Tùng, 1, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0838430148
3 Hiệu Thuốc Số 2 ⭐
20v120v
38, Lê Quang Định, 14, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0908333349
4 Nhà Thuốc Hòa Bình
20v120v
111, Bình Lợi, 13, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 02835532037
5 Nhà Thuốc Thùy Anh
20v
117, Bình Quới, 27, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0909328007
6 Hiệu thuốc 39
20v
118, Ngô Tất Tố, 22, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0908992412
7 Nhà Thuốc Ông Vịnh
20v120v
126, vạn Kiếp, 3, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0907450470
8 Nhà Thuốc Bảo Tâm
20v
137, Võ Duy Ninh, 12, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0938001468
9 Nhà Thuốc Pharma+
120v
147, Nguyễn GiaTrí, 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0974760457
10 Nhà Thuốc Quốc Tuấn
120v
193, Hoàng Hoa Thám, 6, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0967244941
11 Nhà Thuốc Miền Đông
20v120v
199, Nguyễn Xí, 26, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0918698666
12 Nhà Thuốc Số 31
20v
203, Lê Quang Định, 7, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0913728751
13 Nhà Thuốc Tuệ Minh
120v
21, Phạm Viết Chánh, 19, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0838995967
14 Nhà Thuốc Minh Hường
20v120v
22, Bình Lợi, 13, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0938525199
15 Hiệu thuốc Số 29
20v
222, Hoàng Hoa Thám, 5, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 02866606835
16 Nhà Thuốc My Phương
20v120v
25b, Nguyễn Thượng Hiền, 5, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0938926810
17 Nhà Thuốc Pharma +1
20v120v
2c, Bình Lợi, 13, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0974760457
18 Nhà Thuốc Tòng Duyên 3
20v
30, Ngô Tất Tố, 19, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0969983317
19 Nhà Thuốc Hương Trang
20v
336, Chu Văn An, 12, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0772688580
20 Hiệu Thuốc 70
20v120v
336, Chu Văn An, 12, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0906646633
21 Hiệu Thuốc Số 9
20v120v
381, Bình Quới, 28, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0384085970
22 Nhà Thuốc PKDK Jio Health
20v
30, Nguyễn Văn Lạc, 19, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0949701021
23 Nhà Thuốc Hồng Lan
20v120v
52, Phan Văn Hân, 19, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0835140062
24 Nhà Thuốc Ngọc Diệp 3
20v120v
53A, Phan Văn Hân, 19, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0982746707
25 Nhà Thuốc Nam Linh
20v
549/24, Xô Viết Nghệ Tĩnh, 26, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0349864489
26 Nhà Thuốc Miếu Nổi
20v
54A, Vũ Huy Tấn, 3, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0918993078
27 Nhà Thuốc Diệu Trung
20v
7/4/113, Vũ Huy Tân, 3, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0941011511
28 Hiệu thuốc số 46
20v
71/48, Điện Biên Phủ, 15, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0906628613
29 Nhà Thuốc Thiên Vân
20v120v
76, Vạn Kiếp, 3, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0948666292
30 Hiệu thuốc số 20
20v120v
94, Nguyễn Văn Lạc, 19, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0835059289
31 Nhà Thuốc Tế An Dược Phòng
20v
,, Xô Viết Nghệ Tĩnh, 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 02838981438
32 Nhà Thuốc My Phương 6
20v120v
46, Nguyễn Văn Đậu, 6, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0834509339
33 Nhà Thuốc Thụy Nguyên
20v
218, Xô Viết Nghệ Tĩnh, 21, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0773520283
34 Nhà Thuốc Bảo Xuân 3
20v
95, ngô tất tố, 21, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0903998846
35 Nhà Thuốc Thủy Ngọc Mỹ
20v
46, bình lợi, 13, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0932180910
36 Nhà Thuốc Kim Long
20v120v
122, bình quới, 27, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0899699768
37 Nhà Thuốc Hiền Mai
20v120v
160, Phan Văn Hân, 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0918834137
38 Nhà Thuốc Hoa Nguyên
20v
87n, đinh tiên hoàng, 3, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0913658739
39 Nhà Thuốc Trinh Hà
20v
312, nguyễn xí, 13, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 02835530464
40 Hiệu Thuốc Số 25
20v
668, xô viết nghệ tĩnh, 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0909352499
41 Nhà Thuốc Hoàng Long
20v120v
634, xô viết nghệ tĩnh, 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0942747747
42 Nhà Thuốc Trí Thiện 3
20v
79/22, phạm viết chánh, 19, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 02866801887
43 Nhà Thuốc Thiên Lộc
20v
122, vũ tùng, 2, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0903944061
44 Nhà Thuốc Bích Hạnh 3
20v
446, nơ trang long, 13, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0906710549
45 Nhà Thuốc Phạm Lê
120v
317, đinh bộ lĩnh, 15, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0901311812
46 Nhà Thuốc Phúc Thành
20v
108, điện biên phủ, 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 02835012212
47 Nhà Thuốc Pharma+ 3
120v
127, nguyễn thượng hiền, 6, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0932744625
48 Nhà Thuốc Tiến Bảo
20v120v
69/1c, nguyễn gia trí, 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0969734527
49 Nhà Thuốc Mai Anh
20v
22, nơ trang long, 14, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0772692456
50 Nhà Thuốc Nam Anh
20v120v
21, Vạn Kiếp, 3, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0903060553
51 Nhà Thuốc Hoàng Bảo
20v
73, Bạch Đằng, 15, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0933330868

Điểm bán Bảo Khí Khang

  • Hà Nội
  • TP Hồ Chí Minh
  • Quảng Ninh
  • Bình Dương
  • Hải Phòng
  • Cần Thơ
  • Đà Nẵng
Tích điểm nhận quà