Đặt mua Bảo Khí Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Quay lại

Danh sách nhà thuốc bán Bảo Khí Khang ở Quận Bình Thạnh

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Đại Phước Xuân Số 88, Vủ Tùng, phường 1, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 02838430148
2 NT Miếu Nỗi Số 54a, Vũ Huy Tấn, phường 3, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0918993078
3 NT Diệu Trung Số 67/4/113, Vũ Huy Tấn, phường 3, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0941011511
4 NT My Phương Số 25b , Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0938926810
5 NT Quốc Tuấn Số 193, Hoàng Hoa Thám, phường 6, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0976244941
6 NT My Phương 5 Số 46, Nguyễn Văn Đậu, phường 6, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0834509339
7 HT Số 2 Số 38, Lê Quang Định, phường 7, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0835107823
8 NT số 30 Số 203, Lê Quang Định, phường 7, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0918393150
9 NT Số 30 Số 203, Lê Quang Định, phường 7, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0913728751
10 HT 69 Số 336, Chu Văn An, phường 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0906646633
11 NT Pharmacity Số 248A, Nơ Trang Long, phường 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 02873003350
12 NT Minh Hường Số 428B, Nơ Trang Long, phường 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0938525199
13 NT Tòng Duyên 2 Số 30, Ngô Tất Tố, phường 19, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0969983317
14 HT Số 19 Số 94, Nguyễn Văn Lạc, phường 19, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0835002722
15 NT Thu Anh Số 58c, Nguyễn Văn Lạc, phường 19, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0972384171
16 NT Tuệ Minh Số 21, Phaạm Viết Chánh, phường 19, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0335075592
17 NT Tuệ Minh Số 21, Phạm Viết Chánh, phường 19, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0839959670
18 NT Ngọc Diệp 2 Số 53a , Phan Văn Hân, phường 19, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0938378507
19 NT Đức Hạnh Số 135/1, Nguyễn Hữu Cảnh, phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0937091617
20 NT Tân Dược Đức Số 180, Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0974922577
21 NT Bảo Tâm Số 137, Vỏ Duy Ninh, phường 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0938011468
22 NT Tế An Dược Phòng Số 310, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 02838981438
23 NT Nam Sanh Số 320, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0903729800
24 NT Miền Đông Số 199, Nguyễn Xí, 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 02835113521
25 NT Nam Linh Số 549/24, Xô Viết Nghệ Tỉnh, 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0349864489
26 NT Tuệ Minh Số 21, Phạm Viết Chánh, phường 19, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0335075592
27 Nhà Thuốc Hiền Mai Số 160, phan văn hân, 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0938124272
28 Nhà Thuốc Kim Long Số 122, Bình Quới, 27, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0899699768

Điểm bán Bảo Khí Khang

  • Hà Nội
  • TP Hồ Chí Minh
  • Quảng Ninh
  • Bình Dương
  • Hải Phòng
  • Cần Thơ
  • Đà Nẵng
Tích điểm nhận quà