Đặt mua Bảo Khí Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Quay lại

Danh sách nhà thuốc bán Bảo Khí Khang ở Quận Tân Bình

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà Thuốc Trường Minh ⭐
20v120v
291A, Lê Văn Sỹ, 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0933900900
2 Nhà Thuốc Thiên Thảo ⭐
20v120v
38, Lê Bình, 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 02838116360
3 CTy TNHH TPCN Dương Gia ⭐
20v
152B, Bùi Thị Xuân, 3, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0325493235
4 Nhà Thuốc Hòa Mai
20v
011, CC 1, Tân sơn Nhì, 14, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0902485557
5 Nhà Thuốc số 41
20v
01, Ni Sư Huỳnh Liên, 10, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0838600847
6 Nhà Thuốc Vũ
20v120v
015, Chung Cư 1-Bàu Cát, 14, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0909380468
7 Nhà Thuốc Cúc
20v
104, Bạch Đằng, 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0395817045
8 Nhà Thuốc Đức Tài
20v120v
106, Bình Giã, 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0933061308
9 Nhà Thuốc Hồng Minh
20v
117, Bạch Đằng, 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0938380272
10 Nhà Thuốc Đức Minh
20v
1224, Cách Mạng Tháng Tám, 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0909305978
11 Nhà Thuốc Hải Phong
120v
134, Trường Chinh, 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0932030042
12 Nhà Thuốc Minh Phúc
20v120v
144, Nguyễn Phúc Chu, 15, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0986186673
13 Nhà Thuốc Nhật Mai
20v
156, Phạm Văn Bạch, 15, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0383871220
14 Nhà Thuốc Toàn Tâm
120v
19/5, Nguyễn Phúc Chu, 15, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0975997910
15 Nhà Thuốc Thanh Xuyên
20v
19/K1, Bàu Cát 4, 14, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0395170865
16 Nhà Thuốc Bảo Khang
120v
203, Nguyễn Hồng Đào, 14, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0938843526
17 Nhà Thuốc Phú Đức
20v120v
214, Nghĩa Phát, 7, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0902632322
18 Nhà Thuốc Phước An
20v120v
28B, Phan Huy Ích, 15, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0932027711
19 Nhà Thuốc An Thái
20v120v
30, Hoàng Hoa Thám, 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 02838118365
20 Nhà Thuốc Số 28
20v120v
30/7, Hoàng Hoa Thám, 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0903729385
21 Nhà Thuốc Lan Anh
20v120v
354, Phạm Văn Bạch, 15, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0982119277
22 Nhà Thuốc số 42
20v120v
355, Hoàng Văn Thụ, 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0907030309
23 Nhà Thuốc Cao Minh
20v
36/20, Bình Giã, 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0347419724
24 Nhà Thuốc Hồng Hà 2
20v120v
373/89, Lý Thường Kiệt, 8, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0903626129
25 Nhà Thuốc An Khang
20v120v
47, Nguyễn Bặc, 3, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0838451050
26 Nhà Thuốc Lam Chi
20v120v
55/7/26, đường Thành Mỹ, 8, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0909864655
27 Nhà Thuốc Bình An
20v120v
60, Văn Chung, 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0901736971
28 Nhà Thuốc Kim Dung
20v
62B, Nhất Chi Mai, 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0932156057
29 Nhà Thuốc Trường Huy
20v120v
63, Nguyễn Chánh Sắt, 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0977710891
30 Nhà Thuốc Minh Phương
20v
766/104, cách Mạng Tháng 8, 5, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0949760711
31 Nhà Thuốc Vifa Pharmacy
120v
80/32, Ba Vân, 14, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0328976625
32 Nhà Thuốc Toàn Tâm 8
120v
93, Nguyễn Sỹ Sách, 15, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0974219719
33 Nhà Thuốc Tiến Trang
20v120v
B1, Nguyễn Sỹ Sách, 15, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0908864701
34 Nhà Thuốc Nam Hải
20v
23, Bình Giã, 14, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 02822448785
35 Nhà Thuốc Sức Khỏe Và Sắc Đep
20v
09, Quách Văn Tuấn, 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0982906567
36 Nhà Thuốc Quỳnh Châu
20v120v
04, Quách Văn Tuấn, 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0906804540
37 Nhà Thuốc Bảy Hiền
20v
27, Bảy Hiền, 11, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0919929009
38 Nhà Thuốc Thiên Phượng
20v120v
167, đồng Đen, 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0935646213
39 Nhà Thuốc Nhật Tân
20v120v
226, Nghĩa Phát, 7, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0936068994
40 Nhà Thuốc Khánh Hoàng
20v120v
27, Tân Tiến, 8, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0983246132
41 Nhà Thuốc Thuỳ Trang
20v
19, Trần Văn Quang, 10, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0909319168
42 Nhà Thuốc Nhất 41
120v
1, Bùi Thế Mỹ, 10, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0947678667
43 Nhà Thuốc Thịnh Vượng
20v120v
1107-1109, Cách mạng tháng tám, 7, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0919498647
44 Nhà Thuốc An Thái 2
20v120v
86, Hoàng Hoa Thám, 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0765040819
45 Nhà Thuốc Huỳnh Liên
20v120v
3, Ni Sư Huỳnh Liên, 10, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0839749123
46 Nhà Thuốc Minh Duy
20v120v
Số 58, Nguyễn Hồng Đào, 14, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0838494324
47 Nhà Thuốc Hoàng Thắm
20v120v
43/8, Đông Hồ, 8, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0983246132
48 Nhà Thuốc Hãy Khỏe
120v
219, Bàu Cát, 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0393766900
49 Nhà Thuốc Phúc Châu 8
20v120v
1097, Cách Mạng Tháng Tám, 7, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 02866705668
50 Nhà Thuốc Khang Châu
20v120v
2B, Bàu Bàng, 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 0902478278

Điểm bán Bảo Khí Khang

  • Hà Nội
  • TP Hồ Chí Minh
  • Quảng Ninh
  • Bình Dương
  • Hải Phòng
  • Cần Thơ
  • Đà Nẵng
Tích điểm nhận quà