Đặt mua Bảo Khí Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Quay lại

Danh sách nhà thuốc bán Bảo Khí Khang ở Quận Hải Châu

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Trường Sinh 186, Phan Châu Trinh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng 02363822413
2 NT Phước Thiện 5 364, Hoàng Diệu, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng 02363816699
3 NT Dapharco 52 428, Trưng Nữ Vương, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng 0935880109
4 NT Mỹ Hòa 107, Nguyễn Du, PhườngThạch Thang, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng 02363895621
5 QT Dapharco 61 70, Đinh Tiên Hoàng, Phưòng Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng 0387706691
6 NT Dapharco 22 6, Phan Đình Phùng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng 0905342341
7 NT Dapharco 25 64, Châu Thượng Văn, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng 02363640492
8 NT Dapharco 57 139, Lê Duẩn, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng 02363891896
9 NT Dapharco 176 200 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng 0982049089
10 NT 79 79 Hải Phòng, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng 02363530679
11 NT ABC 51 Trần Bình Trọng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng 01268240425
12 NT An Nhiên 395 Núi Thành, Phường Hòa Cường Bắc , Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng 02366513352
13 NT Cẩm Tú 556 Hoàng Diệu, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng 0905962777
14 NT Dapharco 12 87 Tiểu La, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng 02363635969
15 NT Dapharco 24 431 Ông Ích Khiêm, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng 02363584275
16 NT Đức Chính 411 Núi Thành, Phường Hòa Cường Bắc , Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng 0984770368
17 NT Hoàng Hồng Đức 60 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Bắc , Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng 01266748874
18 NT Hồng Đức 282 Ông Ích Khiêm, Phường Tân Chính, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng 0905319818
19 NT Minh Huyền 547 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng 0982767070
20 NT Ngọc Ánh 452 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng 0914301401
21 NT Tam Nguyên 72 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Bắc , Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng 02363624258
22 NT Thanh Huyền 57 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoà Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng 0982236276
23 QT Dapharco 01 11 Lê Duẩn, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng 02363833004

Điểm bán Bảo Khí Khang

  • Hà Nội
  • TP Hồ Chí Minh
  • Quảng Ninh
  • Bình Dương
  • Hải Phòng
  • Cần Thơ
  • Đà Nẵng