Đặt mua Bảo Khí Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Quay lại

Danh sách nhà thuốc bán Bảo Khí Khang ở Quận Liên Chiểu

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Dapharco 119 316, Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng 0905730470
2 NT Tuyết Trinh 15, Ngô Thì Nhậm, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng 0914212817
3 NT Ánh Dương 418 Âu Cơ, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng 0907855070
4 NT Minh Thiện 140, Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng 0906440236
5 NT Dapharco79 844, Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng 0934884711
6 NT Thọ Thiên 577, Âu Cơ, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng 0972918575
7 NT Hồng Nhung… 83, Nguyễn Văn Cừ, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng 0901386691
8 NT Khánh An. 176, Lý Thái Tông, Phươờng Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng 0795610325
9 NT Thanh Lan 98 Phạm Như Xương, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng 0983432300
10 NT Sa An 236 Hoàng Văn Thái, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng 0946755552
11 NT Tân Dung Phong 400 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng 0905558858
12 NT Thành Vinh 94 Đồng Kè, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng 02363731802
13 NT Thành Vinh 2 165 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng 0935881377
14 NT Trung tâm 1 100 Tô Hiệu, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng 0935212240
15 QT Dapharco 117 11 Ngô Thì Nhậm, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng 0905244577
16 QT Dapharco 76 844 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng 0905635207
17 QT Dapharco75 864 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng 0905765808
18 NT Chấn Hưng Thịnh 260 Hoàng Văn Thái, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng 0935614586
19 NT Mạnh 333A Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng 0905233043
20 NT Ngọc Mai 73 Nguyễn Đình Tứ, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng 0934884711
21 NT Minh Tâm 28 Âu Cơ, Phường Hòa Khánh Bắc , Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng 0905169176

Điểm bán Bảo Khí Khang

  • Hà Nội
  • TP Hồ Chí Minh
  • Quảng Ninh
  • Bình Dương
  • Hải Phòng
  • Cần Thơ
  • Đà Nẵng