Đặt mua Bảo Khí Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Quay lại

Danh sách nhà thuốc bán Bảo Khí Khang ở Thành Phố Thanh Hóa

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Đại An ⭐
20v120v
Số 224, Đường Tống Duy Tân, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0373976552
2 Công Ty TNHHTMDV Dược Phẩm Hồng Phát ⭐
20v120v
Số 11/245, Đường Nguyễn Phục, Quảng Thắng, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0979060708
3 NT Long Hiền DOP ⭐
20v120v
Số 234, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0912604074
4 Cty TNHH DP Hạnh Hải ⭐
20v120v
Số 197, Đường Nguyễn Trãi, Tân Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0985773112
5 NT Phong Thúy ⭐
20v120v
Số 151, Đường Trường Thi, Trường Thi, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0912079567
6 QT An Tâm
20v120v
Số 350, Đường Nguyễn Trãi, Phú Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0932383469
7 NT Tốt Tốt
20v120v
Số 83, Đường Quang Trung, Ngọc Trạo, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0916691502
8 NT Ngọc Sắc
20v120v
Số 441, Đường Lê Lai, Quảng Hưng, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0383008848
9 NT Châu Anh
20v120v
Số 249, Đường Bạch Đằng, Quảng Hưng, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0984509933
10 NT Xuân Quý
20v120v
Số 119, Đường Trường Thi, Trường Thi, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0977043979
11 NT Bình An
20v120v
Số 412, Đường Lê Hoàn, Ba Đình, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0948613888
12 Công ty dược vật tư Y tế Thanh Hóa -QT Nguyễn Thị Đức
20v120v
Số 232, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0915656499
13 NT Sâm Tuấn
20v120v
Số 17, Đường Lê Phụng Hiểu, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0912395402
14 NT Thiện Hà
20v120v
Số 494, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Đông Vệ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0986796778
15 NT Hoàng Mai
20v120v
Số 600, Đường Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0988059121
16 NT Xuân Quý 2
20v120v
Số 177A, Đường Trường Thi, Điện Biên, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0983809631
17 NT Long Tuyết
20v120v
Số 02, Đường Đội Cung, Đông Thọ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0916248858
18 QT Hồng Dân
20v120v
., Ngã 3 Môi, Quảng Tâm, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0976077536
19 Công ty dược vật tư Y tế Thanh Hóa - QT Lê Thị Oanh
20v120v
Số 232, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0949303019
20 NT Hoàng An
20v120v
Số 252, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0947070787
21 NT Mai Vân
20v120v
Số 171, Đường Hàn Thuyên, Ba Đình, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0947445236
22 Công ty dược vật tư Y tế Thanh Hóa - QT Trịnh Minh Quang
20v120v
Số 232, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0912383388
23 NT Thuận Nhạn
20v120v
Số 61, Đường Đông Khối, Đông Cương, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0988267487
24 Công ty dược vật tư Y tế Thanh Hóa - QT Lê Thị Hương Thơm
20v120v
Số 232, Đường Trần phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0912629459
25 NT Hòa Huế
20v120v
., Đường Quang Trung, Quảng Tâm, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0975484238
26 Công ty dược vật tư Y tế Thanh Hóa - QT Trần Thị Hồng Gấm
20v120v
Số 232, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0376746789
27 QT Thịnh Hường
20v120v
Số 56, Đường Nguyễn Tĩnh, Đông Hương, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0976695236
28 NT Yến Anh
20v120v
Số 210B, Đường Trường Thi, Trường Thi, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0986991273
29 Công ty dược vật tư Y tế Thanh Hóa - QT Lê Văn Hoàng
20v120v
Số 232, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0965583392
30 Công ty TNHH dược phẩm An Thịnh
20v120v
Số 72, Đường Nguyễn Trãi, Điện Biên, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0978898894
31 NT Ngọc Ngà
20v120v
Số 250, Đường Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0968469126
32 NT Hoàng Anh
20v120v
., Thôn Đông Lễ, Đông Hải, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0793123455
33 NT Đông Hải
20v120v
Số 71, Đường Đồng Lễ, Đông Hải, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0963104789
34 NT Hải Đăng
20v120v
Số 9, Đường Nguyễn Mộng Tuân, Nam Ngạn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0917314269
35 NT Nam Duy
20v120v
Số 124, Đường Thành Tân, Quảng Thành, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0968517788
36 NT Việt Vân
20v120v
Số 70, Đường Minh Khai, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0976121509
37 QT Thảo Lan
20v120v
Số 162, Phố Đình Hương, Đông Cương, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0839832382
38 QT Hưng Vân
20v120v
., Phố Cầu Đống, An Hoạch, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0985242614
39 NT Dung Tuấn
20v120v
Khu công nghiệp Hoàng Long, ., Tào Xuyên, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0914518838
40 NT Tân Thảo
20v120v
., Thôn Thanh Tâm, Quảng Tâm, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0913542245
41 NT Trâm Anh
20v120v
Số 82, Phố Tô Vĩnh Diện, Điện Biên, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0974668857
42 NT An Dược
20v120v
Số 147, Đường Trường Thi, Trường Thi, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0982155335
43 NT Hoa Bình
20v120v
Số 293, Đường Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0941269059
44 NT Thanh Hùng
20v120v
Số 248, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Đông Vệ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0913638248
45 NT Hằng Anh
20v120v
Số 284, Đường Nguyễn Trãi, Phú Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0886143636
46 NT Thủy Quyên
20v120v
Số 562, Đường Lê Lai, Đông Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0359884634
47 NT Tân Mỹ
20v120v
., Ngã 3 Môi, Quảng Tâm, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0986086368
48 NT số 33
20v120v
Số 33, Phố Cao Sơn, An Hoạch, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0934643748
49 NT Chung Thủy
20v120v
Số 02, Đường Nguyễn Mộng Tuân, Nam Ngạn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0917566869
50 NT 268
20v120v
Số 924, Đường An Dương Vương, Quảng Phú, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0912898717
51 NT Ngọc Chiến
20v120v
Số 120, Đường Trần Xuân Soạn, Đông Thọ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0357788948
52 NT Thơm Văn
20v120v
Số 01, Đường Trần Bình Trọng, Đông Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0934438076
53 NT Hải Ngọc
20v120v
Số 33/1, Đường Chu Văn An, Điện Biên, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0383945046
54 NT Bảo Khánh
20v120v
Số 88, Đường Nguyễn Phục, Quảng Thắng, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0975885059
55 QT Giang Vinh
20v120v
Số 84, Đường Trần Hưng Đạo, Nam Ngạn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0987370065
56 NT Binh Vân
20v120v
Số 68, Đường Thanh Chương, Quảng Thành, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0987016626
57 NT Hải Hà
20v120v
Kiot số 01, Chợ Đầu mối Hoa Quả, Đông Hương, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0945978556
58 NT Hạnh Dũng
20v120v
Chợ Vồm, Thôn 5, Thiệu Khánh, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0367226277
59 NT Minh Châu
20v120v
Kiot A1.4, Chợ Tân An - Tân Bình, Đường Phạm Vấn, Đông Vệ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0977868707
60 NT Bảo Ngân
20v120v
Số 240B, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Đông Vệ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0912084889
61 QT Vinh Huệ
20v120v
Số 101, Đường Nghĩa Sơn, Tào Xuyên, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0982600165
62 NT Sơn Thủy
20v120v
Số 357, Đường Bà Triệu, Đông Thọ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0948158865
63 NT Hương Ly
20v120v
Số 2B, Phố Tạ Quang Bửu, Nam Ngạn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0979492513
64 QT Mạnh Thúy
20v120v
Số 50, Phố Môi, Quảng Tâm, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0363460388
65 NT Phương Nhung
20v120v
Kiot 03, Chợ Cầu Sâng, Nam Ngạn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0364591993
66 NT Thắng Thảo
20v120v
Kiot Số 11, Chợ Đình Hương, Đông Thọ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0962572994
67 NT Minh Trang
20v120v
Số 2A, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Đông Vệ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0386970359
68 NT Fansipan
20v
Lô 21, MB 2155, Đông Vệ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0912957875
69 NT Thảo Lành
20v
Chợ Đông Thành, ., Đông Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0987274996
70 NT 307
20v120v
Số 307, Đường Nguyễn Trãi, Điện Biên, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0979277705
71 QT Phúc Đức
20v120v
., thôn 10, Quảng Đông, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0942858988
72 NT 412 Lê Lai
20v120v
Số 412, Đường Lê Lai, Đông Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0985620123
73 NT Trung Kiên
20v120v
Số 148, Phố Đình Hương, Đông Cương, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0914910139
74 NT Bích Báu
20v120v
Số 226, Đường Thành Thái, Đông Thọ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0919754398
75 NT BiBoPhar
20v120v
Số 191, Đường Lê Lai, Đông Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0975331789
76 QT Hải Quế
20v120v
Số 198, Đường Nghĩa Sơn, Tào Xuyên, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0916188266
77 QT Thân Quế
20v120v
Số 75, Đường Trần Hưng Đạo, Nam Ngạn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0373713728
78 NT Xuân Thủy
20v120v
Số 01B, Chợ Nam Thành, Đông Vệ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0985623623
79 NT Đức Tín
20v120v
kiot số 2, Chợ Cầu Sâng, Nam Ngạn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0913623009
80 NT Tuấn Dung
20v120v
Số 351, Đường Lê Lai, Đông Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0947674562
81 NT Minh Ngọc
20v120v
Số 01/421, Đường Nguyễn Tĩnh, Đông Hương, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0947586278
82 QT Thảo Vân
20v120v
Số 91, Phố Tân An, Ngọc Trạo, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0838220482
83 NT Hà Đua
20v120v
., Thôn 9, Quảng Cát, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0972201843
84 NT Thành Bích
20v120v
., Làng Định Hòa, Đông Cương, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0987419900
85 NT Long Phượng
20v120v
Lô 14, MB388, Đường Quang Trung 2, Đông Vệ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0913026333
86 QT Tuấn Hiến
20v120v
Kiot số 2, KCN Hoàng Long, Tào Xuyên, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0348449217
87 NT Nhân Dân
20v120v
Số 1201, Đường An Dương Vương, Quảng Đông, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0387285059
88 NT Long Anh
20v120v
Số 171, Đường Nguyễn Phục, Quảng Thắng, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0913396591
89 NT Bình Minh
20v120v
Số 264, Đường Văn Tiến Dũng, Phố Phượng Đình, Tào Xuyên, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0378081091
90 QT Thanh Thư
20v120v
Số 51, Đường Đội Cung, Đông Thọ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0981824670
91 NT Diệp Anh
20v120v
Kiot khách sạn Sao Mai, Đường Phan Chu Trinh, Điện Biên, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0974854169
92 NT Hà Trang
20v120v
Số 02, Phố Tô Vĩnh Diện, Đông Thọ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0932300686
93 NT A-Z
20v120v
Số 496, Đường Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0349777152
94 NT Điệp Hằng
20v120v
Số 314, Đường Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0985506533
95 QT Sơn Tú
20v120v
Số 158, Kiot số 2, Đường Bạch Đằng, Quảng Hưng, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0988052586
96 QT Cường Vân
120v
Số 26, Đường Trường Thi, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0914906655
97 NT Nam Thảo
120v
Số 220, Phố Môi, Quảng Tâm, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0986700574
98 NT Đông Phát
120v
Lô 12 MB 90, Chung cư Đông Phát, Đông Vệ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0977886833
99 NT Vân Anh
120v
Số 183, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0336733661
100 NT Lực Sâm
20v
Số 129, Phố Quảng Thành, Quảng Thành, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0948684965

Trang

Điểm bán Bảo Khí Khang

  • Hà Nội
  • TP Hồ Chí Minh
  • Quảng Ninh
  • Bình Dương
  • Hải Phòng
  • Cần Thơ
  • Đà Nẵng
Tích điểm nhận quà