Đặt mua Bảo Khí Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Quay lại

Danh sách nhà thuốc bán Bảo Khí Khang ở Thành Phố Thanh Hóa

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Đại An ⭐
20v120v
Số 224, Đường Tống Duy Tân, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0373976552
2 NT Phong Thúy ⭐
20v120v
Số 151, Đường Trường Thi, Trường Thi, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0912079567
3 NT Long Hiền -DOP ⭐
20v120v
Số 234, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02373720555
4 NT Tốt Tốt ⭐
20v120v
Số 83, Đường Quang Trung, Ngọc Trạo, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02373853146
5 Cty cổ phần thương mại dược phẩm 36 ⭐
20v120v
., Lô 4L2 -MBP6H, Quảng Thắng, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02376666675
6 QT Cường Vân
20v120v
Số 26, Đường Trường Thi, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0914906655
7 QT Phúc Đức
20v120v
., thôn 10, Quảng Đông, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0942858988
8 QT Hồng Dân
20v120v
., Ngã 3 Môi, Quảng Tân, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0976077536
9 NT Tân Mỹ
20v120v
., Ngã 3 Môi, Quảng Tân, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0986086368
10 NT Minh Tín
20v120v
Số 02, Phố Nam Sơn, An Hoạch, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0988795469
11 NT Minh Quang
20v
Số 23, Khu Liền Kề 9, An Hoạch, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02373636869
12 NT 412 Lê Lai
20v120v
Số 412, Đường Lê Lai, Đông Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0985620123
13 NT Hoa Sự
20v120v
Số 414, Đường Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02373851628
14 NT Xuân Quý
20v120v
Số 119, Đường Trường Thi, Trường Thi, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02373757382
15 QT Vinh Huệ
20v
Số 101, Đường Nghĩa Sơn, Tào Xuyên, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0982600165
16 NT Phương Nhung
20v120v
Kiot 03, Chợ Cầu Sâng, Nam Ngạn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0364591993
17 NT Đức Tín
20v120v
kiot số 2, Chợ Cầu Sâng, Nam Ngạn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0913623009
18 QT Thảo Vân
20v
Số 91, Phố Tân An, Ngọc Trạo, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0838220482
19 NT Hà Đua
20v
., Thôn 9, Quảng Cát, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0972201843
20 NT Hòa Mến
20v
Số 1, Đường Nguyễn Sơn, Đông Vệ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0368609319
21 NT Tân Thảo
20v120v
., Thôn Thanh Tâm, Quảng Tân, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0913542245
22 NT Bảo Khánh
20v120v
Số 88, Đường Nguyễn Phục, Quảng Thắng, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0975885059
23 NT Dược Hà Nội
20v
Số 273, Đường Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0979426764
24 NT Biển Huyền
20v120v
LK 11- 01, Đường Đông Tác, Đông Thọ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0919625644
25 NT Bảy Hường
20v120v
Số 326, Đường Trần Phú, Phú Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0865497115
26 QT Hùng Bình
20v120v
Số 326, Đường Lê Hoàn, Ba Đình, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0904633547
27 NT Anh Tuấn
20v120v
Số 232, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0825853770
28 NT Ngọc Ngà
20v120v
Số 250, Đường Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02373960827
29 NT Hoàng An
20v120v
Số 252, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0947070787
30 NT Hương Ly
20v120v
Số 2B, Phố Tạ Quang Bửu, Nam Ngạn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0979492513
31 NT Trường Huyền
20v120v
Số 36, Đường Trường Thi, Trường Thi, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0972124339
32 NT Việt Vân
20v120v
Số 70, Đường Minh Khai, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0976121509
33 NT Yến Anh
20v120v
Số 210B, Đường Trường Thi, Trường Thi, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0986991273
34 Công ty dược vật tư Y tế Thanh Hóa - QT Lê Thị Hương Thơm
20v120v
Số 232, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0912629459
35 Công ty dược vật tư Y tế Thanh Hóa - QT Lê Thị Oanh
20v120v
Số 232, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0949303019
36 Công ty dược vật tư Y tế Thanh Hóa- QT Lê Văn Hoàng
20v120v
Số 232, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0943417777
37 Công ty dược vật tư Y tế Thanh Hóa -QT Nguyễn Thị Đức
20v120v
Số 232, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0915656499
38 Công ty dược vật tư Y tế Thanh Hóa - QT Trần Thị Hồng Gấm
20v120v
Số 232, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0376746789
39 Công ty dược vật tư Y tế Thanh Hóa - QT Trịnh Minh Quang
20v120v
Số 232, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0912383388
40 NT Xuân Bình
20v120v
Số 141, Đường Trường Thi, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0355643910
41 NT Chung Thủy
20v120v
Số 02, Đường Nguyễn Mộng Tuân, Nam Ngạn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0917566869
42 NT Châu Anh
20v
Số 249, Đường Bạch Đằng, Quảng Hưng, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0984509933
43 NT Ngọc Sắc
20v120v
Số 441, Đường Lê Lai, Quảng Hưng, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0383008848
44 NT Hưng Thịnh
20v
Số 166, Phố Lê Lai, Đông Hương, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0358273138
45 QT Sơn Tú
20v120v
Số 158, Kiot số 2, Đường Bạch Đằng, Quảng Hưng, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0988052586
46 QT Thịnh Hường
20v120v
Số 56, Đường Nguyễn Tĩnh, Đông Hương, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0976695236
47 QT Long Giang
20v
Chợ Trường Thi, ., Trường Thi, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0912052959
48 NT Thoa Hán
20v
Số 425, Đường Lê Thánh Tông, Đông Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0968904481
49 Công ty TNHH dược phẩm An Thịnh
20v
Số 72, Đường Nguyễn Trãi, Điện Biên, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02373723465
50 NT Long Tuyết
20v120v
Số 02, Đường Đội Cung, Đông Thọ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0916248858
51 NT Minh Nguyệt
20v
Số 440, Đường Nguyễn Trãi, Phú Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0964482289
52 NT Sơn Liên
20v120v
Số 414, Đường Bà Triệu, Đông Thọ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0359368081
53 NT Thái Bình
20v120v
Số 59, Đường Phan Chu Trinh, Đông Thọ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02373852992
54 NT Thảo Nhung - Lê Thị Thanh Hảo
20v120v
Số 498, Đường Nguyễn Trãi, Phú Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0904794103
55 NT Trâm Anh
20v120v
Số 82, Phố Tô Vĩnh Diện, Điện Biên, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0974668857
56 NT Vinh Hiền - TP
20v
Số 197, Phố Cửa Hậu, Điện Biên, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0962354111
57 Cty TNHH DP Hạnh Hải
20v120v
Số 197, Đường Nguyễn Trãi, Tân Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0985773112
58 NT Thanh Chúc
20v120v
Sô 246, Đường Nguyễn Trãi, Phú Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0904749111
59 QT Hưng Vân
20v120v
., Phố Cầu Đống, An Hoạch, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0985242614
60 NT An Đức
20v
Số 321, Phố Lý Nhân Tông, Đông Thọ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0982414926
61 NT Hoàng Mai
20v120v
Số 700, Đường Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02373951520
62 NT Mai Vân
20v120v
Số 171, Đường Hàn Thuyên, Ba Đình, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0947445236
63 NT Sâm Tuấn
20v120v
Số 17, Đường Lê Phụng Hiểu, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0912395402
64 NT Minh Trang
20v120v
Số 2A, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Đông Vệ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0386970359
65 NT Phượng Hảo
20v120v
Số 93, Đường Quang Trung, Ngọc Trạo, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0912957875
66 NT Thiện Hà
20v120v
Số 494, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Đông Vệ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0986796778
67 NT Vân Anh
20v
Số 183, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0336733661
68 NT Bảo Ngân
20v
Số 240B, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Đông Vệ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0912084889
69 NT Thanh Hùng
20v120v
Số 248, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Đông Vệ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0913638248
70 NT Minh Huyền
20v
Số 179, Đường Thành Thái, Đông Thọ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0826175583
71 NT 266
20v120v
Số 266, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Đông Vệ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0987418901
72 NT Lực Sâm
20v120v
Số 129, Phố Quảng Thành, Quảng Thành, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0948684965
73 NT Hiếu Thắm
20v120v
Số 318, Lý Nhân Tông, Đông Thọ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0962315353
74 NT Nam Thảo
20v120v
Số 220, Phố Môi, Quảng Tân, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0986700574
75 QT Tùng Huệ
20v120v
., Chợ Vồm, Thiệu Khánh, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0363382159
76 NT Nhân Dân
20v
Số 1201, Đường An Dương Vương, Quảng Đông, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0387285059
77 QT Hà An
20v120v
Số 29, Đường Định Hòa, Đông Cương, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0975697879
78 QT Thảo Lan
20v120v
Số 162, Phố Đình Hương, Đông Cương, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0839832382
79 Công Ty TNHHTMDV Dược Phẩm Hồng Phát
20v120v
Số 11/245, Đường Nguyễn Phục, Quảng Thắng, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0979060708
80 NT Khiêm Giang
20v120v
Số 412, Đường Lê Hoàn, Ba Đình, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02373853282
81 NT Đông Hải
20v
Số 71, Đường Đồng Lễ, Đông Hải, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0963104789
82 NT Hoàng Anh - thành phố
20v
., Thôn Đông Lễ, Đông Hải, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0793123455
83 NT Thơm Văn
20v120v
Số 01, Đường Trần Bình Trọng, Đông Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0934438076
84 NT Thảo Lành
20v
Chợ Đông Thành, ., Đông Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0987274996
85 NT MEDIO
20v120v
Lô 1, Đường Bạch Đằng, Quảng Hưng, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0966726562
86 NT Quỳnh Anh
20v
., Chợ Giàng, Thiệu Khánh, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0372253006
87 NT Số 33
20v
Số 33, Phố Cao Sơn, An Hoạch, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0934643748
88 NT Dũng Trang
20v120v
Số 81, Đường Đội Cung, Trường Thi, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0988025060
89 NT Thuận Nhạn
20v
Số 61, Đường Đông Khối, Đông Cương, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0988267487
90 NT Hằng Anh
20v
Số 284, Đường Nguyễn Trãi, Phú Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0886143636
91 NT Ty Huế
20v120v
Số 02, Phố Nguyễn Gia Thiều, Điện Biên, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02373722196
92 NT Nam Duy
20v
Số 124, Đường Thành Tân, Quảng Thành, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0968517788
93 NT Hoàng Minh
20v120v
Số 113, Đường Lý Nam Đế, Đông Hương, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0988380138
94 NT Đông Dương
20v
Số 17, Đường Đại Khối, Đông Cương, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0377871520
95 NT Phương Nhung
20v
Số 07, Phố Tân An, Ngọc Trạo, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0982239979
96 QT Mạnh Thúy
20v120v
Số 50, Phố Môi, Quảng Tân, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0363460388

Điểm bán Bảo Khí Khang

  • Hà Nội
  • TP Hồ Chí Minh
  • Quảng Ninh
  • Bình Dương
  • Hải Phòng
  • Cần Thơ
  • Đà Nẵng
Tích điểm nhận quà