Đặt mua Bảo Khí Khang

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất

Quay lại

Danh sách nhà thuốc bán Bảo Khí Khang ở Quận Gò Vấp

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà Thuốc Như Hà ⭐
20v120v
179, Nguyễn Thái Sơn, 4, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 02838941661
2 Nhà Thuốc Trung Nguyên 2 ⭐
20v120v
839, Nguyễn Kiệm, 3, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0985231399
3 Nhà Thuốc Minh Châu 8 ⭐
20v120v
103, phạm văn chiêu, 14, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0984118585
4 Nhà Thuốc Minh Quân
120v
04, Nguyễn Oanh, 7, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0862957119
5 Nhà Thuốc Thảo Quốc
20v
102, Nguyễn Tư Giản, 12, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0936281038
6 Nhà Thuốc Thanh Thùy
20v
103A, Nguyễn Kiệm, 3, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0838943454
7 Nhà Thuốc Xóm Mới 3
20v120v
1050, Lê Đức Thọ, 14, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0937914024
8 Nhà Thuốc Tuyết Trinh
20v120v
1123, Phạm Văn Bạch, 12, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0932187464
9 Nhà Thuốc Minh Thảo
20v120v
114, Lê Đức Thọ, 6, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0839841298
10 Nhà Thuốc Mai Uyên
20v120v
122, Lê Đức Thọ, 6, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0839046050
11 Nhà Thuốc Kim Anh 3
20v120v
131, Nguyễn Kiệm, 13, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0839851689
12 Cty CP dược phẩm và thiết bị y khoa Golden Mouse
20v120v
1416/17/19, Lê Đức Thọ, 13, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 02839916789
13 Nhà Thuốc Minh Châu 2
20v120v
221, Thống Nhất, 11, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0933032251
14 Nhà Thuốc Cẩm Anh
20v120v
224, Nguyễn Oanh, 17, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0972967275
15 Nhà Thuốc Phú Thịnh
20v120v
246, Dương Quảng Hàm, 5, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0773789219
16 Nhà Thuốc Sinh Phúc
20v
25, Nguyễn Văn Lượng, 17, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0909405738
17 Nhà Thuốc Kim Nga
20v120v
269, Thống Nhất, 11, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0862959753
18 Nhà Thuốc Hòa Bình
20v
284, Phan Huy Ích, 12, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0908919708
19 Nhà Thuốc Phương Anh
20v120v
37/257B, Phan Huy Ích, 12, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0979060063
20 Nhà Thuốc Đạt Duy
20v
459, Lê Đức Thọ, 16, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0830960325
21 Nhà Thuốc Phú Quang 3
20v
463, Nguyễn Văn Công, 3, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0909577529
22 Nhà Thuốc Duy Châu
20v120v
499, Lê Đức Thọ, 16, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0938688990
23 Nhà Thuốc An Lộc
20v120v
526, Nguyễn Oanh, 6, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0908856847
24 Nhà Thuốc Mỹ Kim
20v
120, Thống Nhất, 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0914189812
25 Nhà Thuốc Lan Anh
20v
382, Nguyễn Oanh, 6, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0838951068
26 Nhà Thuốc Hoàng Mỹ
20v120v
663, Lê Đức Thọ, 6, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0838948191
27 Nhà Thuốc Mỹ Anh
20v120v
687-689, Nguyễn Kiệm, 3, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0838940441
28 Nhà Thuốc Triết Anh
20v120v
7, Lê Thị Hồng, 7, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0986598045
29 Nhà Thuốc Trung Việt
20v120v
712, Phan Văn Trị, 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0986130262
30 Nhà Thuốc Nhật Thanh
20v120v
74, Lê Đức Thọ, 7, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0981813474
31 Nhà Thuốc Công Vinh 3
20v
761, Thống Nhất, 13, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0901478357
32 Nhà Thuốc Duy Châu 3
20v120v
356, phạm văn chiêu, 9, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0907405522
33 Nhà Thuốc Minh Châu 8
20v
496, Phan Huy Ích, 12, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0365665471
34 Nhà Thuốc Nhật Thanh 2
20v120v
21, Phạm Huy Thông, 17, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0862995716
35 Nhà thuốc Hà Vân
20v120v
45/324, Nguyễn Văn Lượng, 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0835391097
36 Nhà Thuốc Hồng Nga
20v120v
787, nguyễn kiêm, 3, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0838946162
37 Nhà Thuốc Thu Nguyệt
20v
700, phan văn trị, 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0948757220
38 Nhà Thuốc Duy Châu An Nhơn
20v120v
368, lê đức thọ, 6, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 02835883333
39 Nhà Thuốc Minh Hằng
20v
965/36, quang trung, 14, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0942224748
40 Nhà Thuốc Phương Hạnh
120v
412, nguyễn văn khối, 9, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0904179706
41 Nhà Thuốc Bảo Trân
20v
163, đường số 1, 11, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0938863666
42 Nhà Thuốc Tân Hưng
20v
725, lê đức thọ, 16, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0918258003
43 Nhà Thuốc An Thịnh
20v
608, phạm văn bạch, 12, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0972237561
44 Nhà Thuốc Trường Sơn 6
20v
1238, Lê Đức Thọ, 13, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0978149727
45 Nhà Thuốc Minh Châu 9
20v120v
613, Lê Đức Thọ, 16, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0352507403
46 Nhà Thuốc Thanh Tuyền
20v
710/2, phan văn trị, 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0356127966
47 Nhà Thuốc An Nhơn
120v
402, nguyễn oanh, 6, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0918395428
48 Nhà Thuốc Minh Trang
20v120v
510, Nguyễn Văn Công, 3, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0348808485
49 Nhà Thuốc Vina
20v
653/42/4, Quang Trung, 11, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0929999769
50 Nhà Thuốc Duy Bảo
20v
237/98/70, Phạm Văn Chiêu, 14, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0399728543
51 Nhà Thuốc Hải Đăng
20v120v
745/109, Quang Trung, 12, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0983971599
52 Nhà Thuốc Hải Yến
20v
165, Đường Số 1, 11, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0988793570
53 Nhà Thuốc Hoàng Lan
20v120v
146, Nguyễn Tư Giản, 12, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0988804058
54 Nhà Thuốc Minh Châu 1
20v120v
1095, Lê Đức Thọ, 16, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0338255038
55 Nhà Thuốc Quỳnh Như
20v
48, Trần Bá Giao, 5, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0906826508
56 Nhà Thuốc Minh Châu 6
20v120v
505, Nguyễn Oanh, 17, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0962226086
57 Nhà Thuốc Phụng Hoàng
20v120v
543, Quang Trung, 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0908897127
58 Nhà Thuốc Anh Nguyễn
20v120v
50/1/6, Đường 59, 14, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0963228359
59 Nhà Thuốc Trung Tín
20v120v
189, Nguyễn Oanh, 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0933450933
60 Nhà Thuốc Minh Châu 20
20v120v
316, Lê Văn Thọ, 11, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0908135647
61 Nhà Thuốc Phương Châu
20v120v
1076, Lê Đức Thọ, 13, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0342706354

Điểm bán Bảo Khí Khang

  • Hà Nội
  • TP Hồ Chí Minh
  • Quảng Ninh
  • Bình Dương
  • Hải Phòng
  • Cần Thơ
  • Đà Nẵng
Tích điểm nhận quà